Mombeekwinning, gesloten hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Hasselt
Deelgemeente Hasselt
Straat Mombeekdreef
Locatie Mombeekdreef 96, Hasselt (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Hasselt (actualisaties: 27-09-2007 - 18-10-2007).
  • Adrescontrole Hasselt (adrescontroles: 09-11-2007 - 09-11-2007).
  • Inventarisatie Hasselt (geografische inventarisatie: 01-01-1981 - 31-12-1981).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Mombeekwinning, gesloten hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Kasteel van Mombeek

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beschrijving

Grote gesloten hoeve uit de tweede helft van de 18de eeuw, met bakstenen gebouwen gegroepeerd rondom het rechthoekig, gekasseide erf, bereikbaar via een rondboogvormige inrijpoort met driehoekig fronton in de zuidvleugel.

Ten zuiden van het erf, woonhuis van vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (mechanische pannen). Bakstenen gebouw, door middel van een gevelsteen gedateerd 1777 (achtergevel). S-vormige muurankers; mergelstenen band onder de kroonlijst. Aan de erfzijde, drie hoge, getraliede kloosterkozijnen met daaronder een kelderopening in een rechthoekige mergelstenen omlijsting met ontlastingsboog; rechts, een beluikt houten kozijn. Zware schouderboogdeur in een geprofileerde omlijsting met negblokken, waarboven een gemetst, ovaalrond bovenlicht. Tegen de rechterzijgevel, aanbouw van twee traveeën met gemetste steekboogdeur en dito venster. Achtergevel met gelijkaardige vensters en deur. Zijgevels met muurvlechtingen.

Ten noorden, stallingengedeelte; koestal van negen traveeën onder zadeldak (Vlaamse pannen), met smeedijzeren muurankers, een rechthoekige poort onder houten latei, rechthoekige deuren met boogvormig bovenlicht, halfronde vensters en drie houten zolderluiken. Ernaast een vakwerkgedeelte van drie traveeën, voorzien van een bolkozijn en een deur; de bovenverdieping is voorzien van drie regels tussen de tussenstijlen. Vernieuwde paardenstal onder zadeldak (mechanische pannen); zes traveeën, zoals de koestal.

De oostzijde van het erf wordt ingenomen door stallingen, voorheen in vakwerk, thans volledig verbouwd.

Ten westen, grote dwarsschuur onder afgewolfd zadeldak. In de zuidvleugel, naast de inrijpoort, twee karrenhuizen, open aan de erfzijde.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N1 (A-Ha), Brussel - Gent.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1981

Relaties

maakt deel uit van Hasselt

Hasselt (Hasselt)

maakt deel uit van Kasteel van Mombeek

Mombeekdreef 98, Hasselt (Limburg)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.