Pastorie van de Onze-Lieve-Vrouwparochie

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Zutendaal
Deelgemeente Zutendaal
Straat Vijverplein
Locatie Vijverplein 2, Zutendaal (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Zutendaal (actualisaties: 19-09-2007 - 19-09-2007).
  • Adrescontrole Zutendaal (adrescontroles: 30-10-2007 - 30-10-2007).
  • Inventarisatie Zutendaal (geografische inventarisatie: 01-01-1981 - 31-12-1981).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Pastorie Onze-Lieve-Vrouwparochie

Deze bescherming is geldig sinds 15-12-1982.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Pastorie van de Onze-Lieve-Vrouwparochie

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Pastorie Onze-Lieve-Vrouwparochie met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 20-12-1943.

Beschrijving

Van de oude 17de-eeuwse pastorie, blijft alleen de ingangspoort met duifhuis bewaard. De huidige pastorie, in classicistische stijl, werd opgetrokken in 1783 en was afhankelijk van de abdij van Averbode. Het geheel is omgeven door een thans droge gracht.

Vierkante inrijpoort met duifhuis in traditionele bak- en mergelsteenstijl door middel van een gevelsteen boven de poort gedateerd 1661. Tentdak met leien en gesmeed ijzeren windvaan. Mergelstenen speklagen, hoekstenen en rondboogpoorten met negblokken. Bolronde mergelsteenkroonlijst. Voor de pastorie, bakstenen hekpijlers met kalksteenafwerking en -bekroning. Statig dubbelhuis van zeven traveeën en twee bouwlagen onder schilddak (leien). Bakstenen gebouw op licht verhoogde, begane grond. Gebruik van mergelsteen voor de vlakke hoekpilasters. Licht gemarkeerd middenrisaliet van drie traveeën, begrensd door mergelstenen pilasters en bekroond met een driehoekig fronton met oculus. Rechthoekige vensters in vlakke, kalkstenen omlijsting met licht geaccentueerde druiplijst. Ramen met kleine roedeverdeling. Rechthoekige deur in geprofileerde, kalkstenen omlijsting met entablement en neuten met Lodewijk XV-reminiscenties; bladwerkversiering op de ingediepte schachten van de posten; Lodewijk XVI-getinte rozetten op de consooltjes van de gekorniste druiplijst. Vleugeldeur met gedeeld bovenlicht. Identieke achtergevel.

Merkwaardig interieur, gaaf bewaard, met rijke stucversiering voornamelijk met Lodewijk XVI-inslag, onder meer schouwmantels, houtwerk.

Aanleunend tegen de rechterzijde van het duifhuis, koetshuis, uit de 19de eeuw. Bakstenen gebouw onder zadeldak (leien). Twee korfboogpoorten en een aangepast poortje onder houten latei. Oudere kern zichtbaar in de mergelstenen banden der zijgevel.

Mobilair: Schilderij, voorstellende Christus op het Kruis, toegeschreven aan Antoon Van Dijck.

Mariabeeldje, hout (15de eeuw); Sint-Anna en Sint-Jacobus van Compostella, hout (17de eeuw), afkomstig van de vroegere kapel van Papendaal.

  • DE DIJN C.G., Monumentenroutes 1975, in Kunst en Oudheden in Limburg, Hasselt, pagina 14.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1981

Relaties

maakt deel uit van Zutendaal

Zutendaal (Zutendaal)

is gerelateerd aan Pastorietuin

Vijverplein 2 (Zutendaal)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.