erfgoedobject

Volkshuis Ons Huis

bouwkundig element
ID
26052
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/26052

Juridische gevolgen

Beschrijving

"Ons Huis, socialistische werkersvereenigingen". Naar ontwerp van architect F. Dierkens opgetrokken in eclectische stijl circa 1900; na de brand enkele jaren later gedeeltelijk wederopgebouwd. Gebouwd op de plaats van het vermaarde "Utenhovesteen" (gesloopt in 1839), destijds het belangrijkste gebouw in de omgeving van de Vrijdagmarkt. Monumentale voorgevel van arduin gemarkeerd door twee delen met koepelvormige afdekking, verfraaid met oeils-de-boeuf als neorenaissance-element. Linker vleugel van drie traveeën en drie bouwlagen, aflijning door middel van pilasters, geïnspireerd op de klassieke oudheid, die per bouwlaag de gekorniste kordons en lijsten dragen, en het bekronend hoofdgestel, verrijkt met een balustrade. Rechthoekige benedenvensters tussen geblokte penanten. Bel-etage, geritmeerd door rondboogvensters en gecanneleerde halfzuilen, met empire-inslag. Op de bovenste verdieping interessante gietijzerconstructie, kenmerkend voor de Nieuwe Stijl, in de zwikken van een halfcirkelvormig venster. De rechter vleugel vertoont in de middenpartij een grote glazen wand als resultaat van latere aanpassing. De zijtraveeën worden gemarkeerd door gecanneleerde Corinthische pilasters. Sculpturale versiering en balkons herinneren aan de klassieke architectuur.

Zijgevel met ingang in de Meerseniersstraat, in de plint gesigneerd en gedateerd: "1922, Ferd. Dierkens". Opgetrokken uit Euvillesteen en baksteen. Markerende loggia en hoektoren. Rechthoekige en steekboogvensters.

Interieur: belangrijk gebruik van metalen liggers en profielbalken in de constructie komt onder meer tot uiting in een volledig metalen centrale trap (met klinkboutverbindingen verstevigde liggers, waarop tegelvloer), welke naar de diverse vakbondslokalen op de verdiepingen leidt.

Roerend patrimonium: in de lokalen van de textielvakbond worden onder meer de oudste vakbondsvlaggen van België bewaard, namelijk deze der spinners en wevers van Gent, welke zich in 1857 onder het mom van vriendenkring in een "vakbond" verenigden. Beide vlaggen, in rijk borduurwerk, bevinden zich op een standaard met symbolen van het beroep; de eerste draagt als opschrift: "Eendragt maakt Macht - Maetschappy Spinders van Gent - 1858"; de tweede: "Hou ende Trou - Broederlyke Maetschappy der Wevers van Gent - 1858".


Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. & Dambre-Van Tyghem F. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NA, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1976


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Volkshuis Ons Huis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/26052 (Geraadpleegd op 15-05-2021)