erfgoedobject

Gesloten hoeve In den Rostkam

bouwkundig element
ID
27435
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27435

Juridische gevolgen

Beschrijving

Gesloten hoeve zogenaamd "In den Rostkam", gelegen op de splitsing van de straat. Circa 1840-1870 uitgebaat als hofstede en herberg. Later uitgebreid. Verankerde baksteenbouw met tandlijst en gewitte erfgevel, met uitzondering van boerenhuis, onder pannen zadeldaken, waarvan ten westen boerenhuis en schuur in L-vorm onder één afgewolfd zadeldak.

Ten zuidwesten, dwarsschuur met rechts poortingang met rechts een beeldnis met een Sint-Antoniusbeeldje.

Ten noordwesten, onderkelderd boerenhuis met vernieuwde gevel en rechts aanbouwsel, klokkenstoeltje en uiterst links veldpoort.

Ten noordoosten, stal van zeven traveeën onder mank zadeldak (pannen, nok loodrecht op de straat) met rechthoekige muuropeningen met houten lateien, rechts veldpoort.

Ten zuidoosten, stal onder zadeldak (pannen, nok parallel aan de straat). Op vroegere mestvaalt heden begroeiing, rotskapelletje en vrijstaande armpomp.

  • KERCKAERT N., Oude Oostvlaamse huisnamen, vierde deel, Gent, 1990, p. 191.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Tack, Anja, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gesloten hoeve In den Rostkam [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27435 (Geraadpleegd op )