erfgoedobject

Brouwerswoning

bouwkundig element
ID
27521
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27521

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Brouwershuis
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Voormalige brouwerswoning en achterliggende resten van de vroegere brouwerij Bouckaert stopgezet in 1961. C. Bouckaert nam in de jaren 1880 een hier bestaande brouwerij over en verbouwde ze grotendeels in het vierde kwart van de 19de eeuw en het eerste kwart van de 20ste eeuw. Aan de straat richtte hij in 1892 een nieuwe brouwerswoning op.

Imposant en breed dubbelhuis van zes traveeën en twee bouwlagen onder schilddak (leien), van 1892. Opvallende dakpartij met decoratieve vorstkam, drie uitgewerkte dakvensters en twee kleine dakkapelletjes, alle met ijzeren bekroningen. Tweekleurige bakstenen voorgevel met verwerking van hardsteen, in eclectische stijl. Lijstgevel met twee registers van segmentboogvormige muuropeningen met geaccentueerde bogen. Links bredere uitspringende venstertravee gemarkeerd door houten erker voorzien van vensterstijlen met neorenaissance ornamenten op hardstenen balustrade en geschraagd door twee zware kraagstenen; risaliet eindigend op hoog deels getrapt dakvenster. Bovenvensters met blinde borstweringen met balustervulling en een deurvenster met uitgewerkt hardstenen balkon. Vleugeldeur met bovenlicht en uitspringende tussendorpel op uitgelengde consoles. Benedenvenster in rechter zijgevel met brouwersattributen afgebeeld in gezandstraald glas. Breed ijzeren toegangshekken rechts tussen vierkante bakstenen hekpijlers; rechts aansluitende korte muur met cijfers 92 gevormd door uitspringende bakstenen, verwijzend naar bouwjaar van brouwershuis.

Aan weerszij van de achterliggende tuin overblijvende bijgebouwen van de begin jaren 1980 gesloopte brouwerij. Twee vleugels met stallen en koetshuizen uit begin 20ste eeuw.

  • DREE, Huis Bouckaert in Ename. Van brouwerij tot statige herenwoning, in Plus-weekblad, 13.4.1989, p. 17.
  • FRIEDERICH M., Brauerei - verzeichnis Belgien, Heidelberg, 1984, p. 74.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Tack, Anja, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Brouwerswoning [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27521 (Geraadpleegd op )