erfgoedobject

Boerenwoning en bakhuis

bouwkundig element
ID
27661
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27661

Juridische gevolgen

  • is deel van de aanduiding als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Hoeve met voornamelijk rechts bij het woonhuis aanleunende bedrijfsgebouwen en een paar losstaande aanhorigheden op het achtererf. Aan de straat gelegen georiënteerde woning, half schuilgaand achter kleine omhaagde laagstamboomgaard. Laag, gewit bakstenen boerenhuis van zes traveeën onder zadeldak (pannen, nok parallel aan de straat), tussen aandaken (rechts met vlechtingen), waarschijnlijk uit de tweede helft van de 18de eeuw. Naar verluidt voorheen jaartal 1780 in steen van schouw. Lage steekboogvormige voordeur naast gedichte deuropening. Rechthoekige vensters onder ijzeren latei met rozetten en groen/witte luiken. Brede getrapte daklijst. Resten van houten verankering in de achtergevel. Pomp met watervergaarbak naast de achterdeur. Overwelfde kelder en opkamer in de zuidwestelijke hoek. Zijdelingse kleine aanbouwen onder lessenaarsdak (onder meer varkensstallen).

Ten noorden, aan de straat palende L-vormige bedrijfsvleugel waarvan de dwarsschuur parallel aan de straat sporen van houtbouw vertoont: houten stijlen en daklijst, horizontale houten bebording van de rechts zijgeveltop.

Kleine mestvaalt ten noorden vóór de stallen loodrecht op straat. Ten zuidwesten, zijdelings aan de Sleegstraat palend verlengd bakstenen bakhuis onder pannen zadeldak.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Tack, Anja, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Boerenwoning en bakhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27661 (Geraadpleegd op )