erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID
27704
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27704
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Juridische gevolgen

Beschrijving

Hoeve met losse bestanddelen uit midden 19de eeuw met ommuurd erf in bochtig straatverloop gelegen. Baksteenbouw onder zadeldaken. Ten noordwesten, boerenwoning van zeven traveeën en één bouwlaag (pannen, nok parallel aan de straat); bakstenen gevel met tandlijst op gecementeerde plint. Licht getoogde muuropeningen: beluikte vensters met arduinen lekdrempel. Rechts aanbouwsel onder afgewolfd lessenaarsdak. Ten noorden, klein wagenhuis met rechthoekige poorten. Ten noordwesten, loods van na 1945. Ten zuidwesten, dwarsschuur en stallen onder mank zadeldak (golfplaten, nok loodrecht op de straat) met rechthoekige muuropeningen. Gecementeerde straatgevel met schijnvoegen en kruis waaronder getraliede beeldnis met pleisteren Onze-Lieve-Vrouwebeeldje.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Tack, Anja, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve met losse bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27704 (Geraadpleegd op )