erfgoedobject

Hof ter Bellebroek

bouwkundig element
ID
27735
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27735

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hof ter Bellebroek
    Deze vaststelling is geldig sinds

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hof ter Bellebroek
    Deze vaststelling was geldig van tot

Beschrijving

Omgrachte voormalige hoeve in een oostelijke uithoek van de gemeente nabij de grens Welden/Mater. "Hof ter Bellebroek", sinds 1992 restaurant. In oorsprong wellicht opklimmend tot de late middeleeuwen. Naar verluidt bewaarde verkoopakte van de hoeve van 1651. Afgebeeld onder meer op kaart van J. Bale van 1661-1663 met vermelding van "t goet ten Bellen Broucke" .

Achterin gelegen hoeve van het semigesloten type omgeven door een min of meer vijfhoekige omgrachting. Rechte toegangsweg van circa 100 meter vanuit het zuidoosten vanaf het einde van de doodlopende straat. Hoevegebouwen mogelijk opklimmend tot de 16de of 17de eeuw; opgesteld rondom een rechthoekig erf in de zuidwestelijke hoek van de omgrachte site. Vroegere strodaken zouden door brand verdwenen zijn in het derde kwart van de 20ste eeuw.

Ten zuidoosten, op het eind van de toegangsweg en geflankeerd door treurwilgen, losstaand rechthoekig bakstenen poortgebouw van twee traveeën onder steil pannen schilddak (voordien golfplaten) met geknikte dakoverstek. Rechthoekige poort met houten latei. Rechtse zijgevel met natuurstenen onderbouw en drie steunberen. Gewitte erfgevel.

Ten noordwesten, bakstenen boerenwoning van zes traveeën onder zadeldak (heden pannen in plaats van vroegere kunstleien), vergroting uit de tweede helft van de 19de eeuw (?). van oudere kern. Sporen van lagere en smallere puntgevel met vlechtingen in rechtse zijgevel wijzend op kleinere oudere boerenwoning. Erfgevel met rechthoekige vensters; recent vernieuwd houtwerk en luiken. Licht getoogde deur in grijze bakstenen omlijsting met druiplijst. Vier oculi in grijze bakstenen omlijsting tussen de lange schieters van de muurankers. Recente kleine zijdelingse aanbouwsels. Inwendig sterk aangepaste en vernieuwde woning.

Ten noordoosten, herstelde losstaande lange bakstenen dwarsschuur met bewaard vakwerk met gebint- en tussenstijlen onder overstekend zadeldak (golfplaten) op schoorstukken. Rest van vroegere rosmolen op het binnenerf voor de schuur, namelijk tandrad en as.

Ten zuidwesten, bakstenen stalvleugel op mestkelders onder pannen zadeldak. Twee aalpompen tegen de deels gewitte erfgevel.

  • Rijksarchief Gent, Fonds kaarten en plans, nummer 1244.
  • Universiteitsbibliotheek Rijksuniversiteit Gent, Hs. 3678.
  • DECAVE-VANDORPE L., Hoeveroute nr. 3, Oudenaarde, 1980.

Bron: BOGAERT C., LANCLUS K., TACK A. & VERBEECK M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15n1, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen; Verbeeck, Mieke; Tack, Anja
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Hof ter Bellebroek [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27735 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.