erfgoedobject

Vier arbeiderswoningen

bouwkundig element
ID
28534
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/28534
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Delouvroykoer 1-3, 2-4. Vier arbeidershuisjes van vijf traveeën onder zadeldaken (pannen) in de Voorzienigheidsstraat, oorspronkelijk deeluitmakend van een huizerij loodrecht op de Kruisstraat, minstens opklimmend tot de eerste helft van de 19de eeuw. Voorgevels uitziend op voortuintje met bijgebouwtje (wc); gewitte achtergevel op gepikte plint uitziend op Voorzienigheidsstraat. Nummer 1-2, vermoedelijk later toegevoegde huisjes met bakstenen gevels op geschilderde plint met venster aan weerszij van deur. Nummer 3-4 met gewitte gevel op gepikte plint.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1998: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Kanton Ronse, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vier arbeiderswoningen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/28534 (Geraadpleegd op )