erfgoedobject

Gesloten hoeve

bouwkundig element
ID: 28839   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/28839

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoevegebouwen
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Gesloten hoeve met roodgekalkte gevels uitziend op gekasseide binnenplaats met vroegere mestkuil, vermoedelijk uit de 18de eeuw. Voormalig woonhuis en dienstgebouwen met groengeschilderd houtwerk afgedekt door zadeldaken (pannen en kunstleien). Nieuwe woning van circa 1960 ten noordoosten naast het oude boerenhuis.

Ten zuiden, aan de straat gelegen dienstgebouw met stallen en later toegevoegd poortgebouw, nu onder één doorlopend zadeldak, oorspronkelijk een inrijpoort tussen gemetste pijlers, confer bouwplan van 1858. Gewitte en verankerde straatgevel op gecementeerde plint. Segmentbooginrijpoort tussen pilasters. Binnenplaatsgevel met sporen van twee gekoppelde rondbogig poorten in ouder gedeelte. Oost-zijgeveltop met drie oculi en afgewerkt met vlechtingen.

Ten noorden, voormalig boerenhuis met gecementeerde gevel met imitatievoegen. Deels onderkelderd. Rechthoekig deurtje in grijze bakstenen omlijsting met neuten, imposten en kroonlijstje. Vernieuwde vensters op arduinen dorpels.

Ten westen, gelijkaardige bedrijfsvleugel met rechtoekige poort en staldeuren en -vensters.

  • Rijksarchief Ronse, Topografisch-historische atlas, nr. 1322/46.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1998: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Kanton Ronse, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen
Datum  : 1998


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Gesloten hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/28839 (Geraadpleegd op 30-05-2020)