Huis Den Struys

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Biskajersplein
Locatie Biskajersplein 6, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Huis Den Struys

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Huis Den Struys: gevels en bedaking
gelegen te Biskajersplein 6 (Brugge)

Deze bescherming is geldig sinds 09-07-1974.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Spiegelrei, Gouden-Handrei en Sint-Annarei met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 17-06-1992.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Eertijds zogenaamd "Den Struys". Diephuis van acht + vier traveeën en twee bouwlagen onder twee gelijklopende zadeldaken (Vlaamse pannen), circa 1510. In 1866 aanpassen rechthoekige muuropeningen en circa 1935 verplaatsen van korfboogdeur van zijgevel naar voorgevel. Twee verankerde trapgevels (8 treden + topstuk) van baksteen; gebruik van zandsteen voor hoekblokken, kraagstenen en korfboogdeur. Overkragende bovenbouw met Brugse travee type I; gekoppelde nissen met driepas- en spitsbogen. Drie kelderopeningen: twee betraliede met tudorboog en één beluikte.

Rechthoekige vensters met bewaarde afgeschuinde dagkanten, sporen van vroegere basissen en tussendorpels. 19de-eeuws houtwerk. Zijgevel afgelijnd door korfboogfries op kraagstenen doorbroken door getrapt dakvenster (3 treden + topstuk) met beluikte korfboogopening. Getraliede kelderopeningen in korfboognis. Geritmeerd door Brugse travee, type I; rechthoekige vensters met gekoppelde ontlastingsboogjes, op begane grond en tweede bouwlaag met strek.

Interieur. Links, kelder met korfbooggewelf van baksteen, rechts parallel aan de straat en met een massieve moerbalk. Eiken dakkap rechts met hanenbalken en telmerken.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, dossier 202/10407.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, 62/1866.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 28.

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 1999

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Biskajersplein

Biskajersplein (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.