Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Spiegelrei, Gouden-Handrei en Sint-Annarei met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
12172
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12172

Besluiten

Spiegelrei, Gouden-Handrei, Sint-Annarei en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 17-06-1992  ID: 2440

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

Het Jan Van Eyckplein, het Biskajersplein en de Brugse binnenwateren met aanpalende straten zoals Spiegelrei, Spinolarei, Gouden-Handrei, Verversdijk, Sint-Annarei en een deel van de Langerei zijn samen met hun bebouwing en onmiddellijke omgeving beschermd als stadsgezicht. De bruggen over deze waterlopen zijn eveneens opgenomen in de bescherming als stadsgezicht.Waarden

Het geheel gevormd door de Spiegelrei, de Gouden-Handrei, de Sint-Annarei en omgeving is beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

historische en historische, in casu stedebouwkundige waarde: Als integrerend deel uitmakend van de unieke historisch gegroeide Brugse binnenstad.

artistieke waarde

in casu beeldbepalende waarde: Het beeldbepalend element gevormd door de reien met kaaimuren, bruggen, aansluitend bestrating, gevelwanden hier en daar onderbroken door groen en ondersteund door 14 reeds beschermde monumenten in dit stadsgezicht.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Spiegelrei, Gouden-Handrei en Sint-Annarei met omgeving

Academiestraat, Biskajersplein, Blekersstraat, Carmersstraat, Engelsestraat, Genthof, Gouden-Handrei, Gouden-Handstraat, Hoornstraat, Jan van Eyckplein, Kandelaarstraat, Koningstraat, Kraanrei, Krom Genthof, Langerei, Langestraat, Leffingestraat, Minneboplein, Molenmeers, Oosterlingenplein, Schrijnwerkersstraat, Sint-Annakerkstraat, Sint-Annarei, Spiegelrei, Spinolarei, Strostraat, Torenbrug, Verversdijk, Wijnzakstraat (Brugge)
De Spiegelrei, Gouden-Handrei en Sint-Annarei bevinden zich in de middeleeuwse kern van Brugge. Brugge ontwikkelde zich op drie zandruggen aan de Reie, de rivier die als hoofdader de stad doorkruist van zuid naar noord, met name van het Minnewater tot aan de Dampoort.

Is de omvattende bescherming van

17de-eeuws burgerhuis

Gouden-Handstraat 22 (Brugge)
Diephuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Barokke trapgevel met cartouches ANNO / 1632 / HUYS GHENAEMT / DE GOUDEN HANDT. Kern teruggaand tot de 15de tot 16de eeuw; aanpassen van de muuropeningen in de loop van de 19de tot de 20ste eeuw.


Brouwerij Den Hert

Sint-Annarei 17 (Brugge)
Van 1580 tot 1921 brouwerij "Den Hert". Diephuis met enkelhuisopstand van zes traveeën en twee bouwlagen onder leien zadeldak. Jaartal 1675. Consoliderende "Kunstige Herstelling" in 1879 naar ontwerp van architect L. Delacenserie (Brugge).


Brouwerij Het Franse Schild

Engelsestraat 22 (Brugge)
Huis van vijf/zes traveeën + vier traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen); vijf dakkapellen. Jaarankers 1747 (kant Spinolarei) en bouwvergunning duiden op oude kern.


Burgerhuis

Spinolarei 10 (Brugge)
Huis van vier traveeën met souterrain en twee bouwlagen onder zadeldak.


Burgerhuis

Gouden-Handstraat 12 (Brugge)
Drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak. Vóór 1835 met laatgotische gevel op souterrain en deel uitmakend van nummers 8 en 10. Wordt in 1835 verhoogd met halve bouwlaag, waarbij de vensters worden gewijzigd. De huidige historiserende gevel dateert van 1951-1952, oudere kern.


Burgerhuis

Gouden-Handstraat 14-16 (Brugge)
Beeldbepalend woonhuis, oorspronkelijk één geheel, heden samenstel van twee enkelhuizen met achterliggend diephuis bij nummer 14, uitziend op de rei; zeven traveeën, souterrain en twee bouwlagen onder zadeldak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen), eerste kwart van de 16de eeuw(?) tot de 19de eeuw.


Burgerhuis

Gouden-Handstraat 20 (Brugge)
Huis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen). Oorspronkelijk een diephuis met tuitgevel, in 1844 verhoogd met een lagere derde bouwlaag onder (oud) afgesnuit zadeldak en verbouwd tot eenvoudige lijstgevel met rechthoekige muuropeningen.


Burgerhuis

Langerei 1 (Brugge)
Alleenstaand huis van vier + vier + vier traveeën onder zadeldak. Trapgevel, waarschijnlijk ter vervanging van een houten gevel, met jaartal 17 / 63 aan weerszij van het zoldervenster, volledig bewaard huis uit het vierde kwart van de 15de eeuw tot het eerste kwart van de 16de eeuw.


Burgerhuis

Sint-Annakerkstraat 2 (Brugge)
Huis van zes + drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). 17de-eeuws pand. Later aangepaste muuropeningen.


Burgerhuis

Sint-Annarei 3 (Brugge)
Woonhuis gebouwd volgens nieuwe rooilijn vastgelegd bij Koninklijk Besluit van 18 april 1861. Breedhuis met kleine voortuin afgesloten met smeedijzeren hekken tussen arduinen pijlertjes van 1942. Vier traveeën, souterrain en twee bouwlagen onder mansardedak (leien en Vlaamse pannen). Rijk uitgewerkte neoclassicistische lijstgevel vervangt in 1898 twee 17de-eeuwse tuitgevels.


Burgerhuis

Sint-Annarei 7 (Brugge)
Huis met enkelhuisopstand van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen) + lagere traveeën 18de-eeuws uitzicht doch met oude 16de-eeuwse elementen zoals de rechthoekige muuropeningen in doorlopende rechthoekige nissen met afgeschuinde dagkanten. Huidig uitzicht resultaat van consoliderende "Kunstige Herstelling" in 1994 naar ontwerp van architect P. Viérin (Brugge).


Burgerhuis

Sint-Annarei 10 (Brugge)
Breedhuis met dubbelhuisopstand van vier traveeën en drie en een halve bouwlaag onder zadeldak (Vlaamse pannen). Neoclassicistisch lijstgevel van 1859 in plaats van een 17de-eeuwse trapgevel. Huidig uitzicht resultaat van "Kunstige Herstelling" van 1997 naar ontwerp van architect G. Verschave (Brugge). Behoud van oude 17de-eeuwse kern.


Burgerhuis

Sint-Annarei 11 (Brugge)
Enkelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen). Uit de 17de eeuw met latere 19de-eeuwse aanpassingen, zie muuropeningen. Huidig uitzicht resultaat van een consoliderende "Kunstige Herstelling" in 1981 naar ontwerp van architect E. Van Biervliet (Brugge) waarbij de deurtravee en de erkervormige uitbouw een nieuwe vormgeving krijgen. De windwijzer met voorstelling van een architect en de deurknop zijn creaties van beeldhouwer J. Claerhout (Brugge).


Burgerhuis

Sint-Annarei 14 (Brugge)
Sobere, bepleisterde en grijsbeschilderde neoclassicistische lijstgevel boven een beschilderde natuurstenen plint, uit de tweede helft van de 19de eeuw.


Burgerhuis

Gouden-Handstraat 6 (Brugge)
Huis van drie traveeën en twee bouwlagen onder half schilddak en achterhuis met monumentale reigevel, oorspronkelijk één geheel met reivleugel zie Gouden-Handstraat nummer 4. In 1855 wordt de afsluitingsmuur van het achterhuis vervangen door een koetshuis naar ontwerp van architect Isidore Alleweireldt (Brugge).


Burgerhuis 't Vaeghevier

Spinolarei 16 (Brugge)
Huis zogenaamd 't Vaeghevier, zie gevelsteen, met oude laatmiddeleeuwse kern, zoals zichtbaar in de achtergevel en bewaarde sporenkap uit het derde kwart van de 13de eeuw. Oorspronkelijk twee diephuizen met verankerde bakstenen trapgevels van respectievelijk twee en vier traveeën, souterrain en twee bouwlagen onder zadeldaken, samengevoegd tot het huidige dubbelhuistype. Links gelegen pand van 1683 en rechterpand van 1693 volgens Ferieboec.


Burgerhuis Den Groote Mortier

Spiegelrei 23 (Brugge)
Laatgotisch diephuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (leipannen); oude kern uit de 16de eeuw.


Burgerhuis met trapgevel

Spiegelrei 14 (Brugge)
Diephuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Vernieuwde jaarsteen 1565 op de begane grond, evenwel grondig aangepast en hersteld. Rode baksteenbouw met 19de-eeuwse moerankers.


Burgerhuis met trapgevel

Spinolarei 1 (Brugge)
Opvallend smal diephuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen).


Burgerhuis Sint-Andries Cruycke

Verversdijk 15 (Brugge)
Huis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak; barokgevel uit de tweede helft van de 17de eeuw, vóór 1818 met dubbelhuis- en heden enkelhuisopstand.


Burgerhuizen

Sint-Annarei 12-13 (Brugge)
Huizenrij met drie trapgevels (8 treden + topstuk en met ijzeren windvaan en bij l.gevel met vaasmotief) en één lijstgevel. Huidig uitzicht resultaat van "Kunstige Herstelling" in 1897 naar ontwerp van architect J. De Bisscop (Brugge) waarbij de gevels grondig werden gewijzigd terwijl de oude kern van nummer 12 bleef bestaan. Reinigen van gevels en herstellen van dakconstructie in 1978. In 2002 "Kunstige Herstelling" naar ontwerp van architect T. Van Biervliet (Brugge).


Classicistisch burgerhuis

Jan van Eyckplein 10 (Brugge)
Diephuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder afgewolfd zadeldak. Oude kern, zie hoge beluikte kelderopening. Aangepaste classicistische lijstgevel van arduin uit de tweede helft van de 18de eeuw, oorspronkelijk met enkelhuisopstand.


Classicistisch burgerhuis

Verversdijk 5 (Brugge)
Huis van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, met classicistische gevel met dubbelhuisopstand van circa 1750.


College van de Engelse Jezuïeten

Spiegelrei 15 (Brugge)
Voormalig college van de Engelse jezuïeten, heden Basisschool "De Spiegelrei". Schoolcomplex ingesloten door Schrijnwerkersstraat, Genthof en Spiegelrei. Van eind 14de eeuw tot 1767: natiehuis van de Engelsen.


Den Grooten Boodt en Oud Huis Amsterdam

Spiegelrei 5 (Brugge)
Oorspronkelijk twee panden, thans hotelcomplex met uitgang aan het Genthof "Relais Oud Huis Amsterdam" zie opschrift in fries en uithangbord met smeedijzeren arm naar ontwerp van Y. Parmentier van 1986.


Eenheidsbebouwing van drie stadswoningen

Sint-Annarei 26 (Brugge)
Voormalige stapelruimte voor de brouwerij "Aigle Belgica". Thans hotel. Eenheidsbebouwing van drie diephuizen uit de 17de eeuw. Huidig uitzicht resultaat van consoliderende "Kunstige Herstelling" van 1986 naar ontwerp van architect R. Verlinde (Gistel).


Ensemble van stadswoningen

Verversdijk 24 (Brugge)
Links zogenaamd "'t Zonneke", 19de-eeuwse lijstgevel met oude kern. Rechter pand: lijstgevel met nagenoeg gevelbrede traptop (6 treden + topstuk) en 17de-eeuws uitzicht.


Ensemble van stadswoningen

Gouden-Handstraat 18 (Brugge)
Samenstel van twee breedhuizen, van samen zes traveeën en drie/twee bouwlagen onder zadeldaken (Vlaamse pannen). Dieper huis links, rechts lager huis met 16de-eeuwse(?) kern, souterrain en aanpassingen uit de 18de eeuw. In het eerste kwart van de 19de eeuw samenvoegen van beide panden en omvormen tot dubbelhuis.


Grenspaal

Genthof zonder nummer (Brugge)
Deze arduinen grenspaal is een relevante getuige van de bestuurlijke indeling die op het einde van de dertiende eeuw gangbaar was in Brugge: het is namelijk de aanduiding van de grens tussen het Carmers- en het Sint-Niklaaszestendeel. Uitzonderlijk zijn de datering en de ingekerfde en reliëfversieringen in barokke stijl.


Herenhuis

Spinolarei 9 (Brugge)
Herenhuis van vijf traveeën, souterrain en twee bouwlagen onder zadeldak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen) met links terugspringende poorttravee - uitzicht uit vierde kwart 18de eeuw-eerste kwart 19de eeuw, doch oude kern.


Herenhuis

Langestraat 3 (Brugge)
Voormalig herenhuis met van één + drie traveeën en drie bouwlagen onder linker afgesnuit zadeldak (Vlaamse pannen). 19de-eeuwse gevel met enkelhuisopstand; verbouwde begane grond voorzien van een winkelpui met entresol over de drie rechter traveeën en aangepaste linker poorttravee.


Herenhuis

Molenmeers 7 (Brugge)
Diephuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder schilddak (Vlaamse pannen), met gevel van 1828. Middentraveeën oorspronkelijk voorzien van gekoppelde deuren en vensters met deelzuil; ramen met grote roedeverdeling.


Herenhuis

Sint-Annarei 19 (Brugge)
Dubbelhuis van zes traveeën en twee en een halve bouwlaag onder schilddak (Vlaamse pannen). Eenvoudige 19de-eeuwse gevel van vermoedelijk 1815, zie balk met inscriptie "10 MEIJE 1815". Verfraaiing in 1892: onder meer toevoegen van de vlakke omlijsting. Oude kern deels afleesbaar van het interieur.


Herenhuis

Sint-Annarei 22 (Brugge)
Huis van zes traveeën, souterrain en twee bouwlagen onder complexe bedaking, vooraan een leien mansardedak met twee koperen siervazen. Herenhuis met vermoedelijk oudere kern en samenvoeging van twee panden, zie achtergevel. Bepleisterde en wit beschilderde lijstgevel met haast gevelbreed risaliet van circa 1760-1770.


Herenhuis

Sint-Annarei 25 (Brugge)
Van 1553 tot 1977 deel uitmakend van de brouwerij "Aigle-Belgica", nu woonhuis. In zijn huidige vorm: imposant herenhuis met dubbelhuisopstand van zeven traveeën en drie bouwlagen onder twee evenwijdig lopende schilddaken. Fasegewijs tot stand gekomen.


Herenhuis

Gouden-Handstraat 10 (Brugge)
Huis van zes traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen) met gevel uit het vierde kwart van de 18de eeuw tot het eerste kwart van de 19de eeuw.


Herenhuis

Molenmeers 3-5 (Brugge)
Voormalig herenhuis en achterliggend pakhuis aan de Reie. Heden gesplitst in twee panden. Verankerde baksteenbouw; heden twee linker traveeën, middenrisaliet en drie rechter traveeën onder respectievelijk een zadel- en een schilddak (Vlaamse pannen). 19de-eeuws uitzicht doch oude 17de-eeuwse kern.


Herenhuis D'Hont

Spinolarei 17 (Brugge)
Neoclassicistisch herenhuis van vijf/zes traveeën, souterrain en drie bouwlagen onder schilddak. Lijstgevel van 1856 naar ontwerp van architect Isidore Alleweireldt (Brugge) als verbouwing van twee tuitgevels.


Herenhuis Den Roosen Hoedt

Verversdijk 6 (Brugge)
Laatclassicistische lijstgevel van 1855 vermoedelijk naar ontwerp van architect I. Alleweireldt (Brugge) vervangt een trap- en een lijstgevel van een diep- en een breedhuis met twee bouwlagen.


Herenhuis in neoclassicistische stijl uit 1840

Molenmeers 9 (Brugge)
Neoclassicistisch enkelhuis van 1840. Drie traveeën en drie bouwlagen onder schilddak (Vlaamse pannen). Bepleisterde en beigebeschilderde lijstgevel boven een grijze plint. Horizontaal belijnende imitatievoegen op de begane grond, kordonvormende lekdrempels op de bovenverdieping en omlopende kroonlijst op houten klossen.


Herenhuis met lijstgevel

Spiegelrei 13 (Brugge)
Breedhuis van zes/acht traveeën en twee en een halve bouwlaag, schilddak (Vlaamse pannen) over de vijf middentraveeën en lager dak over de uiterste.


Herenhuis met lijstgevel

Spinolarei 3 (Brugge)
Huis van negen traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (leien), als verbouwing van drie eind 17de-eeuwse diephuizen met oude 16de-eeuwse kern.


Hoekhuis

Verversdijk 20 (Brugge)
Voormalig woonhuis van Guido Gezelle onderpastoor, zie gevelsteen. Op plan van 1820: een vijf traveeën brede 17de-eeuwse gevel met dubbelhuisopstand en centraal gekrulde top. Rijk versierde beeldnis op de hoek.


Hoekhuis

Hoornstraat 17 (Brugge)
Hoekpand van drie + drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit de 17de eeuw. In de loop van de 18de eeuw wijziging van de muuropeningen - onder meer gevat in rond- of korfboognissen - en gevelverfraaiing door middel van gepleisterde omlijstingen; verlaagde benedenvensters sinds 1938.


Hoekhuis

Gouden-Handstraat 4 (Brugge)
Complex op U-vormige plattegrond met oudste vleugel aan de Gouden-Handrei/ Torenbrug opklimmend tot het eerste kwart van de 14de eeuw, en jaren 1950-vleugel aan Torenbrug/ Gouden-Handstraat; sedert 1986 ingericht als studentenverblijf voor het Europacollege.


Hoekhuis Steylaers of De Rode Steen

Genthof 2, Jan van Eyckplein 8 (Brugge)
Hoekpand met dubbelhuisopstand van drie en drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak. Oude 13de-eeuwse kern, zie dakgebinte waarvan hergebruikte balken dendrochronologisch gedateerd in 1225-1240 en metselwerkfragmenten in de zijgevels. Het huidig uitzicht combineert een gevel uit de eerste helft van de 16de eeuw met laatclassicistische deurpartij en neogotische elementen, die dateren van een Kunstige Herstelling in 1877 naar ontwerp van architect L. Delacenserie. Verankerde bakstenen lijstgevel met verhoogde begane grond gemarkeerd door Brugse travee, met typerend gebruik van zandsteen. Op de hoek, beeldnis met Madonna met Kind. Zijgevel aan de kant Spiegelrei met puntgevel. Classicistische verankerde bakstenen aanbouw uit de 18de eeuw; vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak.


Hoekhuizen in eenheidsbebouwing

Spiegelrei 19-20 (Brugge)
Hoek ingenomen door eenheidsbebouwing van respectievelijk twee en zes traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Overwegend 18de-eeuws uitzicht doch oudere 17de-eeuwse elementen.


Hof van Leffinge

Molenmeers 11 (Brugge)
Bij Marcus Gerards(1562) afgebeeld als breedhuis met traptoren en bijgebouwen. 16de-eeuwse(?) kern aanwezig in het gedeelte aan Molenmeers (drie traveeën diep), zie bewaarde moer- en kinderbalken. In de loop van de 18de eeuw uitbreiding naar Reie toe. Latere 19de-eeuwse verbouwingen. Resultaat is een volledig ommuurd hoofdgebouw met monumentaal classicistisch poortgebouw en staatsieplein aan de Molenmeers.


Huis Cottem

Academiestraat 16 (Brugge)
Neobarok getint diephuis van vier traveeën en drie bouwlagen die naar boven toe in hoogte afnemen, onder zadeldak (tichelen). Historiserende reconstructie van 1907-1908 van 17de-eeuws pand. Consoliderende restauratie in 1992 naar ontwerp van architect A. De Bock (Brugge).


Huis De Drie Tulpen

Spinolarei 12 (Brugge)
Enkelhuis van twee/één + drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen) van 1913 vermoedelijk naar ontwerp van architect E. Andries (Brugge). Bakstenen trapgevel (7 treden + topstuk) met sierankers.


Huis De Goude Zwane

Spinolarei 21 (Brugge)
Huis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak. Trapgevel met 17de-eeuws uitzicht doch oude kern.


Huis De Witte Monnik

Spiegelrei 6 (Brugge)
Breedhuis met enkelhuisopstand van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (leipannen). Jaarcartouche 1636. In de loop van de 19de eeuw wijzigen van de begane grond en verlagen van de vensters op tweede bouwlaag.


Huis De Witte Poorte

Jan van Eyckplein 6 (Brugge)
Huis De Witte Poorte, bestaande uit voorhuis, binnenplaats en achterhuis. Huidig uitzicht van 1922 naar ontwerp van architect Albrecht Seys. Voorhuis met een verankerde bakstenen trapgevel in neo-Brugse stijl op arduinen plint. Monumentaal achterhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak met aanbouw van drie traveeën op L-vormige plattegrond, met oude kern uit vermoedelijk het vierde kwart van de 13de eeuw.


Huis Den Hert

Verversdijk 12 (Brugge)
Huis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak. Trapgevel met enkelhuisopstand en uitzicht van circa 1655 als verbouwing van 16de-eeuws diephuis met houten gevel.


Huis Den Struys

Biskajersplein 6 (Brugge)
Eertijds zogenaamd "Den Struys". Diephuis van acht + vier traveeën en twee bouwlagen onder twee gelijklopende zadeldaken (Vlaamse pannen), circa 1510. In 1866 aanpassen rechthoekige muuropeningen en circa 1935 verplaatsen van korfboogdeur van zijgevel naar voorgevel.


Huis Dist de Cleene Baers

Gouden-Handrei 8, Spiegelrei 25 (Brugge)
Samenstel van twee diephuizen van vijf + negen traveeën onder twee gelijklopende zadeldaken (Vlaamse pannen). 16de-eeuws uitzicht, doch oude kern, zie zijgevel met kaarsnissen.


Huis Duitse Natie

Oosterlingenplein 4, 4A (Brugge)
Voormalig natiehuis van de Oosterlingen, oorspronkelijk groter, thans opgesplitst in Krom Genthof nummer 1 en Oosterlingenplein nummer 4. Afgebeeld als één van de zeven wonderen van Brugge, op het schilderij toegeschreven aan P. Claeissens de Oude.


Huis In den Grooten Roozenhoed

Spiegelrei 11 (Brugge)
Diephuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Huidige trapgevel met enkelhuisopstand van 1905, naar ontwerp van architect Huib Hoste (Brugge).


Huis Vanden Abeele

Academiestraat 14 (Brugge)
Barok dubbelhuis van vijf/vier traveeën en twee en een halve bouwlaag onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen), uit de 17de eeuw; consoliderende restauratiewerken in 1992 naar ontwerp van architect A. De Bock (Brugge).


Jezuïetencollege

Boomgaardstraat 1, Kandelaarstraat 1, Verversdijk 16 (Brugge)
Voormalig jezuïetencollege. Gebouwencomplex ingesloten in het noorden door de Hoornstraat, in het zuiden door de Kandelaarstraat, in het westen door het Sint-Maartensplein en in het oosten door de Verversdijk. Gebouwencomplex is fasegewijs tot stand gekomen.


Laatclassicistisch herenhuis

Biskajersplein 2-3 (Brugge)
Laatclassicistisch herenhuis met dubbelhuisopstand van vijf + elf traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak met schildstuk links vormde oorspronkelijk één geheel met nummer 2 een diephuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder schilddak. Oude 16de-eeuwse kern van voormalig natiehuis van de Biskajers, zie gevelsteen en interieur.


Laatclassicistisch herenhuis van 1855

Sint-Annarei 18 (Brugge)
Laatclassicistisch herenhuis van 1855 als verbouwing van twee 17de-eeuwse tuitgevels.


Laatclassicistisch huizenblok

Biskajersplein 1 (Brugge)
Laatclassicistisch getint huizenblok, hoek Wijnzakstraat/ Sint-Jansplein, van 1811-1812. Drie panden U-vormig gegroepeerd rondom binnentuin, als verbouwing van vermoedelijk vier middeleeuwse diephuizen (nok loodrecht op de Wijnzakstraat), zie Marcus Gerards (1562); sinds 1996 één studentenresidentie.


Ons Huis Sint-Anna

Sint-Annarei 6 (Brugge)
Monumentaal herenhuis van zes traveeën en twee en een halve bouwlaag onder zadeldak (Vlaamse pannen) + poortgebouw van drie traveeën en één bouwlaag onder leien mansardedak. 19de-eeuws uitzicht, doch met een oude kern uit de 17de eeuw.


Orangerie Sint-Walburga

Verversdijk 17 (Brugge)
De oranjerie Sint-Walburga hoorde oorspronkelijk bij het uitgestrekte jezuïetenklooster. Op een figuratieve kaart van 1674 aangegeven als "een achterplaats met logien aan de noortzijde". Aangeduid op plan van kort na 1773 als brouwerij voor het voorgebouw en "arcades servant de remises" voor de tuinvleugel, met haaks daarop aan de noordzijde de paardenstallen.


Pakhuis

Sint-Annarei 4 (Brugge)
Voormalig pakhuis, zie houten hijskast, heden weliswaar met moderne interpretatie van de oorspronkelijke vormgeving. Thans woonhuis. Breedhuis met dubbelhuisopstand van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (leien), uit mogelijk de 17de eeuw. Bouwkundige ingrepen zijn een gevolg van functiewijzigingen.


Pastorie van de Sint-Walburgakerk

Verversdijk 18 (Brugge)
Herenhuis van 1845 als verbouwing van 17de-eeuwse puntgevel van vier traveeën en daarop aansluitende tuinmuur.


Poortersloge

Academiestraat 18 (Brugge)
Vergaderplaats van de Brugse poorters opgetrokken begin 15de eeuw als een grosso modo vrijstaand hoekpand in laatgotische stijl met typerende beeldnissen. Circa 1900 vond een historiserende restauratie plaats naar ontwerp van architect L. Delacenserie. Constructie van Balegemse zandsteen op trapezoïdale plattegrond; achtergevel met centrale, deels ingebouwde veelzijdige, slanke traptoren van vijf bouwlagen. Oorspronkelijk vijf traveeën en rechts twee traveeën van circa 1900, souterrain en twee bouwlagen onder leien zadeldak met houten dakkapellen. Linker zijgevel van drie traveeën met puntgevel.


Samenstel van burgerhuizen

Spiegelrei 17-18 (Brugge)
Eenheidsbebouwing van twee diephuizen met respectievelijk een neobarokke trapgevel en een verankerde bakstenen trapgevel, van 1898 naar ontwerp van architect L. Delacenserie, opgetrokken als Kunstige Herstelling neerkomend op de verbouwing van samenstel van twee ongelijke puntgevels verenigd tot één woonhuis. Nummer 18 bevat een 14de-eeuwse kern.


Samenstel van stadswoningen

Spiegelrei 24 (Brugge)
Samenstel van de huizen zogenaamd links Het Zwarte Leeuwken en rechts Den Ancker. Huizen van respectievelijk twee/drie traveeën en drie traveeën en telkens twee bouwlagen onder zadeldak, met links een puntgevel en rechts een klokgevel van verankerde rode baksteen. Huidig uitzicht is fasegewijs tot stand gekomen vanaf de middeleeuwen.


Samenstel van stadswoningen

Jan van Eyckplein 9 (Brugge)
Samenstel van drie diephuizen met respectievelijk twee, drie en vier traveeën en telkens twee bouwlagen onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen), uit de 17de eeuw echter met in de loop van de 19de eeuw (?) aangepaste muuropeningen.


Samenstel van stadswoningen

Spiegelrei 16 (Brugge)
Oorspronkelijk twee diephuizen van respectievelijk drie en vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen); trapgevels uit de 17de eeuw.


Samenstel van stadswoningen

Sint-Annarei 20 (Brugge)
Samenstel van oorspronkelijk twee enkelhuizen van elk twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen).


Stadswoning

Koningstraat 14, Spinolarei 13 (Brugge)
Dubbelhuis van vier/drie + vijf traveeën en twee bouwlagen en mezzanino onder schilddak. Eerste deel met 19de-eeuws uitzicht met vermoedelijk oude kern, zie beluikte kelderopening in groenbeschilderde plint en mogelijk oorspronkelijke zandstenen hoekblokken met aanleunende schamppaal van arduin.


Stadswoning

Spiegelrei 3 (Brugge)
Diephuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen).


Stadswoning

Engelsestraat 15 (Brugge)
Huis van vier traveeën en twee en een halve bouwlaag onder zadeldak. Volgens bouwvergunning van 1822 (vervangen houtwerk) oorspronkelijk trapgevel met uitkragende bovenbouw op pilasters. Huidig uitzicht uit de tweede helft van de 19de eeuw.


Stadswoning

Jan van Eyckplein 11 (Brugge)
Diephuis van vier traveeën en twee en een halve bouwlaag onder afgewolfd zadeldak (Vlaamse pannen). uitzicht uit de eerste helft van de 19de eeuw, oude kern van oorspronkelijke houtbouw.


Stadswoning

Jan van Eyckplein 12 (Brugge)
Diephuis van heden drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), van circa 1700 met in de loop van de 19de eeuw echter aangepaste muuropeningen; twee bewaarde ontlastingsbogen op de bovenverdieping. Consoliderende "Kunstige Herstelling" in 1994 naar ontwerp van architect A. Dugardyn (Brugge).


Stadswoning

Spiegelrei 22 (Brugge)
Diephuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder schilddak met Vlaamse pannen. Lijstgevel van 1843 doch vermoedelijk een oude kern.


Stadswoning

Verversdijk 11 (Brugge)
Trapgevel opklimmend tot de 16de eeuw.


Stadswoning

Verversdijk 23 (Brugge)
Huis van vijf traveeën en twee en een halve bouwlaag op L-vormige plattegrond onder twee zadeldaken (Vlaamse pannen).


Stadswoning

Sint-Annarei 1 (Brugge)
Diephuis van twee/vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), 17de-eeuws pand, zie bewaarde balklagen en dakconstructie bestaande uit schaar- en nokgebinte. Nieuwe gevel van 1934-1935 gebouwd als "Kunstige Hersteling" naar ontwerp van architect L. Viérin (Brugge).


Stadswoning

Sint-Annarei 2 (Brugge)
Diephuis met enkelhuisopstand van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit de 17de eeuw. Herstellingswerken in 1990. Verankerde bakstenen trapgevel (7 treden + topstuk).


Stadswoning

Sint-Annarei 9 (Brugge)
Breedhuis met dubbelhuisopstand van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). 19de-eeuws uitzicht, doch oude 17de-eeuwse kern, zie balken en dakconstructie.


Stadswoning

Spiegelrei 5 (Brugge)
Vier traveeën en twee bouwlagen onder aan rechterzijde afgewolfd zadeldak (Vlaamse pannen).


Stadswoning gedateerd 1557

Jan van Eyckplein 7 (Brugge)
Laatgotisch diephuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen); jaarcartouches 1557.


Stadswoning gedateerd 1575

Spinolarei 19 (Brugge)
Oorspronkelijk twee diephuizen, rechter pand met tuitgevel, zie bouwnaden, telkens twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak; samenvoeging van twee panden resulteert in het huidige dubbelhuis.


Stadswoning gedateerd 1632

Jan van Eyckplein 5 (Brugge)
Eén van de laatste voorbeelden van Brugse baksteengotiek, hier echter met barokgetinte cartouches in plaats van laatgotisch maaswerk in de boogvelden.


Stadswoning gedateerd 1641

Spinolarei 14 (Brugge)
Oorspronkelijk twee diephuizen van respectievelijk drie en twee traveeën en twee bouwlagen onder gelijklopende zadeldaken (leien) + lagere aanbouw van één travee.


Stadswoning gedateerd 1652

Jan van Eyckplein 3 (Brugge)
Diephuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen); jaarcartouche 1652.


Stadswoning gedateerd 1672

Spiegelrei 21 (Brugge)
Diephuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Jaartal 1672 aangebracht in de geveltop door middel van naar voorspringende zandsteen.


Stadswoning In de Jeugdige Bron

Jan van Eyckplein 4 (Brugge)
Diephuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), 18de-eeuws uitzicht in plaats van houten gevel. "Kunstige Herstelling" in 1927 naar ontwerp van architect J. Viérin (Brugge) met verwijdering van de beschildering.


Stadswoning met klokgevel

Spiegelrei 1 (Brugge)
Diephuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak. Klokgevel met enkelhuisopstand uit de tweede helft van de 18de eeuw in plaats van houten puntgevel.


Stadswoning met lijstgevel

Verversdijk 4 (Brugge)
Oorspronkelijk 18de-eeuwse aanbouw van nummer 5. Na 1855 verhogen met halve bouwlaag. Enkelhuis van drie traveeën en twee en een halve bouwlaag onder plat dak.


Stadswoning met lijstgevel van 1838

Spinolarei 20 (Brugge)
Huis van vier traveeën, souterrain en twee en een halve bouwlaag onder afgewolfd zadeldak. Lijstgevel van 1838 als verbouwing van puntgevel.


Stadswoning met poort uit 1866

Krom Genthof 5 (Brugge)
Huis van vijf traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak. Volgens de bouwvergunning van 1830, reeds in 1830 vervangen van deur door poort; bovenlicht met elkaar kruisende spitsbogen.


Stadswoning met trapgevel

Jan van Eyckplein 13 (Brugge)
Diephuis van drie traveeën + drie à vijf onregelmatige traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit de 18de eeuw; verbouwde begane grond boven gepikte plint.


Stadswoning met trapgevel

Spiegelrei 7 (Brugge)
Huis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Verankerde bakstenen trapgevel (11 treden + topstuk).


Stadswoning met trapgevel

Spinolarei 8 (Brugge)
Huis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak. Verankerde trapgevel (14 treden + topstuk met bol) uit de 17de eeuw.


Stadswoning met trapgevel

Spinolarei 15 (Brugge)
Diephuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen); trapgevel (8 treden + topstuk) vervangt in 1635 een houten gevel.


Stadswoning met trapgevel

Verversdijk 10 (Brugge)
Diephuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen); trapgevel opklimmend tot de 16de eeuw(?).


Stadswoning met trapgevel

Verversdijk 21 (Brugge)
Diephuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak. Trapgevel heden met enkelhuisopstand, grosso modo 17de-eeuws uitzicht, doch oudere kern.


Stadswoning met woontoren

Spiegelrei 5 (Brugge)
Diephuis van drie traveeën en vier bouwlagen onder afgewolfd zadeldak, fasegewijs tot stand gekomen. De oudste kern met woontoren uit de eerste helft 13de eeuw werd opgericht als refugehuis van de abdij Ten Duinen in Koksijde. Huidig uitzicht resultaat van verbouwingen tussen 15de en 17de eeuw. In 1851 werd de trapgevel verbouwd tot de huidige bepleisterde schermgevel.


Stadswoning van 1673

Sint-Jansplein 8 (Brugge)
Diephuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Trapgevel gedateerd "16 / 73", doch oudere kern en latere aanpassingen onder meer in 1930 toevoegen van verankerde leeuw op topstuk. "Kunstige Herstelling" naar ontwerp van architect L. Vermeersch (Brugge) van 1986-1987. Verankerde bakstenen, roodbeschilderde trapgevel (rechts 7 en links 5 treden + topstuk).


Stadswoningen

Verversdijk 22, 22A (Brugge)
Diephuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, tot stand gekomen in twee fasen met name in de loop van de 15de en de 18de eeuw; consoliderende Kunstige Herstelling in 1987 naar ontwerp van architect P. Salens. Verankerde bakstenen tuitgevel met enkelhuisopstand afgewerkt met vlechtingen. Links gelijkaardig pand met jaarsteen 1568.


Tolhuis

Jan van Eyckplein 1-2, Spanjaardstraat 2 (Brugge)
Pand gelegen ten noorden van de Sint-Jansbrug waar sinds een onbekend tijdstip de grote tol namelijk de tol op internationale en interregionale handel werd geheven tot het einde van het Ancien Régime. Huidig uitzicht is fasegewijs tot stand gekomen en bewaart een oude kern en sporen van een bouwfase omstreeks het einde van de 15de eeuw. Tolhuis met omstreeks eind 19de eeuw heropgebouwde gevel met puntgevel in Doornikse steen en Brabantse zandsteen. Rechts bakstenen trapgevel, eveneens heropgebouwd in vierde kwart 19de eeuw, naar ontwerp van architect L. Delacenserie. Links vooruitspringende aanbouw met een trap en opengewerkt voorportaal, links geflankeerd door het natuurstenen geveltje van de rijkepijnders, heropgebouwd eind 19de eeuw. Hoekhuis bij Spanjaardstraat met een bakstenen trapgevel van 1930, evenals de aanpalende smalle galerij met trapgevel links ernaast.


Torenbrug

Torenbrug zonder nummer (Brugge)
De Torenbrug verbindt via het straatje, zogenaamd Torenbrug, de Spaanse Loskaai met de Gouden Handstraat, en loopt over de Gouden Handrei.


Woning Den Blauwen Arent

Verversdijk 25 (Brugge)
Overhoekse trapgevel (9 treden + topstuk) van drie traveeën, omgeven door vier en twee traveeën. Twee bouwlagen onder zadeldak (leien) met klimmende dakkapellen, links onder plat dak.


Woning met achterhuis De Patience

Spinolarei 2 (Brugge)
Complex bestaande uit een voorhuis, een achterhuis - de eigenlijke Patience - die zich achter het huis nummer 3 bevindt, toegankelijk via een ronde traptoren, en een bijgebouw aan de Boudewijn Ostenstraat.


Woonhuis van staatsminister Achiel Van Acker

Sint-Annarei 23 (Brugge)
Samenstel van oorspronkelijk twee diephuizen van drie traveeën en drie bouwlagen onder schild- en zadeldaken. Linker pand wordt op Marcus Gerards (1562) weergegeven met een schermgevel. 19de-eeuws uitzicht met behoud van oude kern, zie zijgevel van rechter pand met jaarankers 1635, balklagen en gotische schouw.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.