erfgoedobject

Huizen De Gouden Haspe en De Kleine Haspe

bouwkundig element
ID
29571
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29571

Juridische gevolgen

Beschrijving

Samenstel van de panden eertijds zogenaamd "De Gouden Haspe" en "De Kleine Haspe". Thans burelen Algemeen Christelijk Vakverbond. Diephuizen van vier traveeën en twee bouwlagen onder gelijklopende zadeldaken (Vlaamse pannen), opklimmend tot de 16de eeuw met in de loop van de 19de eeuw aangepaste muuropeningen; in rechter pand sporen van ontlastingsbogen, oorspronkelijk doorgetrokken onder- en bovendorpels en gedichte oculi. Verankerde geelbeschilderde respectievelijk punt- en trapgevels (10 treden + topstuk) van baksteen op grijs beschilderde plint. Linker pand met overkragende bovenbouw aanzettend op kraagstenen, bovenvensters samen met zolderopening gevat in een nis met geprofileerde dagkanten, afgedekt door een samengestelde spitsboog als variante op type I.

  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 265-266.

Bron     : Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Vanwalleghem, Aagje
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Huizen De Gouden Haspe en De Kleine Haspe [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29571 (Geraadpleegd op )