Stadswoning gedateerd 1681

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Oude Burg
Locatie Oude Burg 31, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Stadswoning, gedateerd 1681

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Breedhuis van negen + twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok parallel aan de Oude Burg, Vlaamse pannen). Jaarankers 1681 doch in de loop van de 19de eeuw aangepaste vensters. In 1992 consoliderende "Kunstige Herstelling" naar ontwerp van architect W. Van Daele (Zedelgem). Verankerde okergeelbeschilderde gevel van baksteen bestaande uit een lijstgevel tussen twee trapgevels (respectievelijk 6 treden en 5 treden + topstuk). Trapgevel aan de Nieuwstraat, oorspronkelijk uitkragend op drie rondbogen, zie hoekconsole, om de hoek voortgezet in twee geblokte rondbogen op volutevormige kraagstenen; heden slechts lichtjes uitkragend op een geprofileerd lijst, met twee natuurstenen hoekconsoles. Hogerop natuurstenen kruiskozijn met doorgetrokken onderdorpels. Bovenvensters in trapgevel met afgeschuinde dagkanten en geblokte ontlastingsbogen. In top kant Nieuwstraat bolkozijn en top kant Oude Burg met rondboogvormige opening.

  • Dienst Openbare Werken Brugge, Bouwvergunningen, nr. 1471/1990.
  • CONSTANDT L. (ed.), Behoedzaam omgaan. Monumentenzorg in Brugge, 1988-1993, 1994, p. 157.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 272.

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 1999

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Oude Burg

Oude Burg (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.