erfgoedobject

Laatgotisch burgerhuis De Zomere

bouwkundig element
ID
29582
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29582

Juridische gevolgen

Beschrijving

Zogenaamd "De Zomere" zie gevelsteen. Laatgotisch enkelhuis van twee traveeën en vijf naar boven toe verlagende bouwlagen onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen). Jaartal 1479 op recente gevelsteen. Oorspronkelijk met hogere begane grond. Onderbouw gewijzigd in 1901. Historiserende restauratie in 1982 naar ontwerp van architect A. Degeyter (Brugge): onder meer herstellen van kruis-en bolkozijnen in rechternis en drielichtkozijnen in linkernis; eenvoudige, hedendaagse vormgeving voor de onderbouw. Verankerde bakstenen schermgevel gemarkeerd door Brugse travee, type I. Borstweringen voorzien van blind maaswerk met spitsboogjes en ingeschreven driepasmotief. Op vierde en vijfde bouwlaag enkele verticale stijlen. Glas-in-loodramen.

Interieur. Door verlagen van keldergewelf en verhogen van vloer van de vroegere hooggelegen begane grond is een nieuwe, lage begane grond ontstaan. Bewaarde moer- en kinderbalken. In rechter zijmuur van de kelder tot eerste verdieping bevinden zich grote en brede rondbogen met afgeschuinde dagkanten. Op verdieping laatgotische schouw afkomstig uit gesloopte panden aan de Loppemstraat.

Achterhuis met bakstenen lijstgevel van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), aansluitend lijstgevel van drie traveeën. Bijgebouwen gegroepeerd rondom binnenplaats met uitgang aan de Loppemstraat.

Interieur. Schouwmantel uit 15de eeuw getypeerd door natuurstenen latei versierd met een gebeeldhouwd jachttafereel; geprofileerde wangen uitlopend op mannen- en vrouwenhoofd.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, dossier 202/6086.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 63/1901, nummer 327/1977.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 277-278.
  • STRUYE M. 1983: Voorbeeldige restauratie. Oude Zomerstraat 2, Brugge Die Scone VI.2, 16.

Bron     : Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Vanwalleghem, Aagje
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Laatgotisch burgerhuis De Zomere [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29582 (Geraadpleegd op )