Laatgotisch burgerhuis De Zomere

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Oude Zomerstraat
Locatie Oude Zomerstraat 2, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Laatgotisch burgerhuis De Zomere

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Laatgotisch burgerhuis De Zomere: gevels en bedaking
gelegen te Oude Zomerstraat 2 (Brugge)

Deze bescherming is geldig sinds 09-07-1974.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Zogenaamd "De Zomere" zie gevelsteen. Laatgotisch enkelhuis van twee traveeën en vijf naar boven toe verlagende bouwlagen onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen). Jaartal 1479 op recente gevelsteen. Oorspronkelijk met hogere begane grond. Onderbouw gewijzigd in 1901. Historiserende restauratie in 1982 naar ontwerp van architect A. Degeyter (Brugge): onder meer herstellen van kruis-en bolkozijnen in rechternis en drielichtkozijnen in linkernis; eenvoudige, hedendaagse vormgeving voor de onderbouw. Verankerde bakstenen schermgevel gemarkeerd door Brugse travee, type I. Borstweringen voorzien van blind maaswerk met spitsboogjes en ingeschreven driepasmotief. Op vierde en vijfde bouwlaag enkele verticale stijlen. Glas-in-loodramen.

Interieur. Door verlagen van keldergewelf en verhogen van vloer van de vroegere hooggelegen begane grond is een nieuwe, lage begane grond ontstaan. Bewaarde moer- en kinderbalken. In rechter zijmuur van de kelder tot eerste verdieping bevinden zich grote en brede rondbogen met afgeschuinde dagkanten. Op verdieping laatgotische schouw afkomstig uit gesloopte panden aan de Loppemstraat.

Achterhuis met bakstenen lijstgevel van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), aansluitend lijstgevel van drie traveeën. Bijgebouwen gegroepeerd rondom binnenplaats met uitgang aan de Loppemstraat.

Interieur. Schouwmantel uit 15de eeuw getypeerd door natuurstenen latei versierd met een gebeeldhouwd jachttafereel; geprofileerde wangen uitlopend op mannen- en vrouwenhoofd.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, dossier 202/6086.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 63/1901, nummer 327/1977.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 277-278.
  • STRUYE M. 1983: Voorbeeldige restauratie. Oude Zomerstraat 2, Brugge Die Scone VI.2, 16.

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 1999

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Oude Zomerstraat

Oude Zomerstraat (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.