Hoekhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Sint-Jakobsstraat
Locatie Sint-Jakobsstraat 31, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoekhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Gelegen aan de hoek met Palmstraat. Hoekpand bestaande uit breedhuis met dwarsvleugel onder samengestelde zadeldaken (Vlaamse pannen). Vier + één traveeën en twee en een halve bouwlaag. Huidig uitzicht gevolg van opeenvolgende verbouwingen onder meer in 1822: verbouwen van tweede bouwlaag en later toevoegen van de mezzanino. Oude 16de-17de-eeuwse kern, zie hoge beluikte kelderopening en verankerde zijgevel met sporen van oudere openingen; gevel volgens L. Devliegher waarschijnlijk van 1677 Bepleisterde en witbeschilderde lijst- en schermgevel op grijze plint. Rechthoekige muuropeningen met grosso modo bewaard houtwerk. Eenvoudige bakstenen zijgevel met daaropaansluitende tuinmuur zie Palmstraat nummer 2.

Interieur. Kelders onder beide vleugels. Vooraan tongewelf. Achteraan tweebeukig en twee traveeën met graatgewelven op middenzuil met achthoekig kapiteel.

  • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Nota, 1985.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 341.

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 1999

Relaties

maakt deel uit van Sint-Jakobsstraat

Sint-Jakobsstraat (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.