Burgerhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Sint-Jakobsstraat
Locatie Sint-Jakobsstraat 33, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Breedhuis van vijf traveeën en twee en een halve bouwlaag onder schilddak (Vlaamse pannen). Uitzicht uit de eerste helft van de 19de eeuw doch oude kern, zie twee kelders met graatgewelven, middenzuil met console; kelder met tongewelf. Neoclassicistische lijstgevel, bepleisterd en geelbeschilderd, met rechts meer uitgewerkt voormalig poortrrisaliet. Rechthoekige bovenvensters; op de tweede bouwlaag gevat in een entablement met composiete pilasters en lekdrempelconsoles; op de mezzanino, in een haast vierkante geprofileerde omlijsting. Klassiek hoofdgestel met klossen en tandlijst. Vernieuwde T-ramen volgens 19de-eeuws patroon.

  • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Nota, 1985.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 341.

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 1999

Relaties

maakt deel uit van Sint-Jakobsstraat

Sint-Jakobsstraat (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.