Burgerhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Sint-Jakobsstraat
Locatie Sint-Jakobsstraat 59, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Burgerhuis

Deze bescherming is geldig sinds 04-10-1996.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Breedhuis van drie traveeën en twee en een halve bouwlaag onder schilddak (Vlaamse pannen). Bepleisterde en witbeschilderde empirelijstgevel van 1831. In 1931 verbreden en verlagen van benedenvensters. Vervolgens in 1962 aanbrengen van de huidige winkelpuien.

Sterk symmetrische gevelcompositie met verfijnde ornamentatie ontleend aan de klassieke kunst als onder meer lotus- en palmetmotief, acroterie, golvend meanderfries. Geordonneerde begane grond geritmeerd door pilasters; brede middentravee met hoge en zware rondboogpoort met doorgetrokken archivolt boven de flankerende rechthoekige vensters; twee radvensters op de entresol begrensd door pseudo-hoekblokken. Op de bovenverdieping, centrale in het oog springende erker, opgevat als aedicula beïnvloed door de Corinthische orde; versierde sokkel met aflijnende lijst opgenomen in de gekorniste puilijst. Aansluitende rechthoekige bovenvensters in verfijnd entablement. Vierkante mezzaninovensters in geprofileerde omlijsting, onderling verbonden door de omlopende druiplijst; kroonlijst op consoles alternerend met rozetten. Behouden bovenramen met grote roedeverdeling en ijzeren waaier van de poort.

Interieur. Twee kelders met tongewelf. Empire-aankleding van begane grond, zie stucplafonds - nu onder recent verlaagd plafond -, deuren met bijpassende deurknopjes. Eenvoudige engelse trap, met ten dele met zwanenkopjes afgewerkte leuning. Onversierde plafonds en merkwaardige binnendeuren op de bel-etage.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, doss. DW002027.
  • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Nota, 1995.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 53 bis/1831, nr. 37/1931, nr. 142/1962.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 342.

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 1999

Relaties

maakt deel uit van Sint-Jakobsstraat

Sint-Jakobsstraat (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.