Burgerhuis met trapgevel

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Spinolarei
Locatie Spinolarei 1, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis met neobarokke trapgevel uit 1877

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Spiegelrei, Gouden-Handrei en Sint-Annarei met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 17-06-1992.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Opvallend smal diephuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Neobarok getinte trapgevel (5 treden + topstuk) van 1877. Verankerde baksteen met bepleisterde onderbouw en gebruik van zandsteen voor aanzet- en sluitstenen van ontlastingsbogen, omlijstingen vensters en ornamenten als kraagstenen en mascarons. Overkragende bovenverdieping op rondboogfries met kraagstenen. Rechthoekige muuropeningen; bovenvensters met doorgetrokken negblokken en dito onderdorpels van arduin; deur met arduinen buitentrap. Geveltop: rondboogopening.

  • Stadsarchief, Bouwvergunningen, nr. 94/1877.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 378.

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 1999

Relaties

maakt deel uit van Spinolarei

Spinolarei (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.