Herenhuis met lijstgevel

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Spinolarei
Locatie Spinolarei 3, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Herenhuis met lijstgevel

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Herenhuis met lijstgevel: gevels en bedaking
gelegen te Spinolarei 3 (Brugge)

Deze bescherming is geldig sinds 09-07-1974.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Spiegelrei, Gouden-Handrei en Sint-Annarei met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 17-06-1992.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Breedhuis van negen traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (leien), als verbouwing van drie eind 17de-eeuwse diephuizen met oude 16de-eeuwse kern. Lijstgevel met dubbelhuisopstand, oorspronkelijk boven de vijf middentraveeën voorzien van een uit- en ingezwenkte top. Witgeschilderde, verankerde baksteenbouw boven een grijze plint. Sterk symmetrische opbouw gemarkeerd door de centrale deurtravee met afwerking van zandsteen over drie bouwlagen geflankeerd door een smallere travee met voormalige kloosterkozijnen. Rechthoekige kelderopeningen, links en rechts met negblokken, overige met natuurstenen bolkozijn. Voormalige kruiskozijnen herleid tot rechthoekige vensters met afgeschuinde dagkanten, op de tweede bouwlaag op doorgetrokken onderdorpels. Sterk geprofileerde rondboogomlijsting, imposten versierd met diamantkoppen, zware sluitsteen met mascaron en wapenschild, en bloemmotieven in de zwikken; hoog achtzijdig bovenlicht rustend op kroonlijst en gevat tussen de zware gegroefde consoles van de balkonplaat van de derde bouwlaag: deurvenster geflankeerd door pilasters, palmet in boogveld en balkon met ijzeren leuning in plaats van oorspronkelijke balustrade.

Interieur. Huidige eerste bouwlaag, als souterrain, is in feite gedeeltelijk de begane grond van een ouder huis, zie zoldering met moer- en kinderbalken, een haard en herstelde deuren en glas-in-loodramen, herstelde bedstede.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, dossier 202/5197.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 378 - 379.

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 1999

Relaties

maakt deel uit van Spiegelrei, Gouden-Handrei en Sint-Annarei met omgeving

Academiestraat, Biskajersplein, Blekersstraat, Carmersstraat, Engelsestraat, Genthof, Gouden-Handrei,...

maakt deel uit van Spinolarei

Spinolarei (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.