Stadswoning gedateerd 1641

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Spinolarei
Locatie Spinolarei 14, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Stadswoning, gedateerd 1641

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Spiegelrei, Gouden-Handrei en Sint-Annarei met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 17-06-1992.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Oorspronkelijk twee diephuizen van respectievelijk drie en twee traveeën en twee bouwlagen onder gelijklopende zadeldaken (leien) + lagere aanbouw van één travee - een oorspronkelijk straatje -, 17de-eeuws uitzicht, jaarankers 1641 in de achtergevel van het linker pand; huidig dubbelhuis als resultaat van de samenvoeging van twee panden. Oude kern, zie keldergewelven, balklagen en dakgebint. Verankerde bakstenen, roodbeschilderde trapgevels (respectievelijk 9 treden en 6 treden + topstuk) boven een grijze plint; drie beluikte en twee betraliede kelderopeningen. Bewaard 17de-eeuws rondboogvenster in de rechter geveltop. Voorts rechthoekige 19de-eeuwse muuropeningen met arduinen lekdrempels; rechts breed balkonvenster met ijzeren leuning op gegroefde consoles.

  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 381.

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 1999

Relaties

maakt deel uit van Spinolarei

Spinolarei (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.