Burgerhuis Sint-Andries Cruycke

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Verversdijk
Locatie Verversdijk 15, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Burgerhuis Sint-Andries Cruycke

Deze bescherming is geldig sinds 26-04-2002.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis Sint-Andries Cruycke

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Spiegelrei, Gouden-Handrei en Sint-Annarei met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 17-06-1992.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Eertijds zogenaamd "Sint-Andries Cruyce" zie beeldje in de middentravee. Breedhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen); barokgevel uit de tweede helft van de 17de eeuw, vóór 1818 met dubbelhuis- en heden enkelhuisopstand. Aanpassen van benedenvensters in de loop van de 19de eeuw, zie verlaagde onderdorpels. Roodbeschilderde gevel in verankerde baksteenbouw; haast gevelbrede getrapte top (9 treden + topstuk). Geveltop met bewaarde rondboogopening, ovale oculi onder waterlijst en vierkant venster onder ontlastingsboog met aanzet- en sluitstenen. Voorts rechthoekige muuropeningen met imitatienegblokken en ontlastingsbogen met mascaron als sluitsteen behalve voor het centrale benedenvenster - oorspronkelijke plaats van de deur - en de bovenvensters in de uiterst linker en rechter travee; speklagen ter hoogte van de onder-, tussen- en bovendorpels van de vroegere kruiskozijnen. Verplaatste barokdeur met geblokte beschilderde omlijsting, achterwege gelaten bovenlicht. Zijgevels met aandaken en schouderstukken.

Interieur. Deels 18de- en deels 19de-eeuwse aankleding: onder meer een twee traveeën breed salon met halfronde achterwand; links schouw in laatempirestijl. Rechts salon met witmarmeren schouw in second-empirestijl. Trappenhuis in aanbouw; eikenhouten slingertrap met trappaal in empirestijl. Rechts van trappenhuis groot salon; zwartmarmeren volutenschouw en plafondlijstwerk met rozet. Dakgebinte uit de 17de eeuw; drie dubbele schaar- en nokgebinten met telmerken.

  • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Nota, 16 december 1998.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, z.nr. 1818.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 403.

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA Noord, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 1999

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Verversdijk

Verversdijk (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.