Kloostersite met Oranjerie Sint-Walburga

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Verversdijk
Locatie Verversdijk 17, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kloostersite met Oranjerie Sint-Walburga

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Spiegelrei, Gouden-Handrei en Sint-Annarei met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 17-06-1992.

Beschrijving

Zogenaamd "Oranjerie Sint-Walburga" hoorde oorspronkelijk bij het uitgestrekte jezuïetenklooster. Op een figuratieve kaart van 1674 aangegeven als "een achterplaats met logien aan de noortzijde". Aangeduid op plan van kort na 1773 als brouwerij voor het voorgebouw en "arcades servant de remises" voor de tuinvleugel, met haaks daarop aan de noordzijde de paardenstallen. 1843-1844: dichten van de galerij en verbouwen tot kapel voor de Mariacongregatie. Complex bestaande uit in de loop van de 19de eeuw gewijzigde voorbouw aan de Verversdijk en tuinvleugel.

Aan de Verversdijk beigebeschilderde lijstgevel van verankerde baksteenbouw boven een natuurstenen plint, links een rondboogpoort in geblokte barokomlijsting van arduin met niet te identificeren steenhouwersmerken. Tuinvleugel, verankerde baksteenbouw geritmeerd door negen rondbogen op Dorische zuilen van arduin, rondboog zesde travee met steenhouwersmerken te identificeren met familie Rombaux (?), familie Lechien (?), R. Clinghermans (Soignes en Arquennes).

Interieur. Plafond verrijkt met beschilderde tondi met taferelen uit het Marialeven die verband houden met de herbestemming als kapel.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, dossier 0081/W.
  • CONSTANDT L. (ed.), Behoedzaam omgaan. Monumentenzorg in Brugge, 1988-1993, 1994, p. 96.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 1975.
  • VAN BELLE J.L., Signes Lapidaires. Nouveau dictionnaire. Belgique et Nord de la France, Louvain-la-Neuve, 1994, nr. 472, p. 22, 58, 158, 693; nr. 567, p. 60, 158, 714; nr. 741, p. 19, 65, 766-767; nr. 875, p. 18, 67, 781.

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 1999

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Verversdijk

Verversdijk (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.