Hoekhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Woonhuis Guido Gezelle
Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Verversdijk
Locatie Verversdijk 20, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Pastorie van Guido Gezelle

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Hoekhuis: Onze-Lieve-Vrouwbeeld
gelegen te Verversdijk 20 (Brugge)

Deze bescherming is geldig sinds 19-12-1980.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Spiegelrei, Gouden-Handrei en Sint-Annarei met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 17-06-1992.

Beschrijving

Nr. 20/ Hoornstraat. Voormalig woonhuis van Guido Gezelle onderpastoor cf. gevelsteen "Als onderpastoor van Sint-Walburga verbleef hier Guido Gezelle 1867 -1872". Op plan van 1820: een vijf trav. brede XVII-gevel met dubbelhuisopstand en centraal gekrulde top, belijnd door horizontale banden; rechth. vensters met negblokken en kruiskozijnen; rondboogdeur in rechth. omlijsting met bovenlicht. Verhoging met mezzanino tussen 1820 en 1849. Vanaf 1849 worden de twee l.trav. ingelijfd bij nr. 19, in 1965 vervangen door een zes trav. nieuwbouw. Heden enkelhuis van drie trav. en twee en een halve bouwl. onder zadeldak (Vlaamse pannen). Bepleisterde en beigebeschilderde lijstgevel boven een zandstenen plint. Horizontale gevelgeleding d.m.v. doorgetrokken bovendorpels en klassiek hoofdgestel. Rechth. vensters, in vlakke omlijsting aanzettend op arduinen lekdrempels; kleine rechth. vensters voor de mezzanino. Behouden rondboogdeur in Lodewijk XIV-omlijsting met geprofileerd kwarthol beloop, vlakke sluitsteen en zwikken met casementen onder markante druiplijst.

* Op de hoek, rijk versierde XVII-beeldnis met Maria en Kind in grijsbeschilderde kalkzandsteen gerestaureerd in 1983. Verankerde bakstenen zijgevel met lagere aanbouw waarin rondboogpoort in zandstenen omlijsting met negbloken en afgeschuinde dagkanten. Markante uitkragende schoorsteenschacht op natuurstenen consoles. Voorts latere rechth. vensters, topvenster in korfboognis.

  • Afdeling ROHM West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, doss. 3859.
  • SAB, Bouwvergunningen, nr. 75/1849.
  • DEVLIEGHER L., De huizen van Brugge, Brugge, 1975, p. 403.
  • VANHOUTRYVE A., Brugse gedenkstenen en herdenkingsplaten. Historische analyse en retrospectieve, Brugge, 1990, p. 51.

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA Noord, Brussel - Turnhout.

Relaties

maakt deel uit van Spiegelrei, Gouden-Handrei en Sint-Annarei met omgeving

Academiestraat, Biskajersplein, Blekersstraat, Carmersstraat, Engelsestraat, Genthof, Gouden-Handrei,...

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Verversdijk

Verversdijk (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.