Woning Den Blauwen Arent

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Verversdijk
Locatie Verversdijk 25, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Woning Den Blauwen Arent

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Spiegelrei, Gouden-Handrei en Sint-Annarei met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 17-06-1992.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Zogenaamd "Den Blauwen Arent". Overhoekse trapgevel (9 treden + topstuk) van drie traveeën, omgeven door vier en twee traveeën. Twee bouwlagen onder zadeldak (leien) met klimmende dakkapellen, links onder plat dak. 17de-eeuws uitzicht doch oude kern, zie kelder. In de loop van de 19de eeuw aangepaste muuropeningen, zie ontlastingsbogen met aanzet- en sluitstenen en speklagen ter hoogte van de onder-, tussen- en bovendorpels van de voormalige kruiskozijnen. 1912: toevoegen van zandstenen schouderboog deuromlijsting op arduinen neuten naar midden 18de-eeuws patroon en verzorgde eclectische paneeldeur getypeerd door geprofileerde zandstenen omlijsting aanzettend op arduinen imposten, schouderboog, gegroefde sluitsteen en gekorniste kroonlijst. Voorts rechthoekige muuropeningen en houtwerk uit de tweede helft van de 19de eeuw. Aan Spinolareizijde, drieledige houten erker uit eind 19de eeuw met versierde consoles en kroonlijst op modillons; pittoreske dakkapel uit einde 19de eeuw - begin 20ste eeuw.

Interieur. Volledig onderkelderd met tongewelven, troggewelfjes onder de linker travee. Aan de straatzijde op begane grond en op eerste verdieping salons met empire schouwen en op begane grond zuiltjes met papyruskapiteeltjes.

  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 404.

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 1999

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Verversdijk

Verversdijk (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.