Burgerhuis, gedateerd 1737

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Wollestraat
Locatie Wollestraat 24, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis met klokgevel, gedateerd 1737

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Burgerhuis, gedateerd 1737

Deze bescherming is geldig sinds 16-12-1991.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Nr. 24. Diephuis van drie trav. en twee bouwl. onder zadeldak (Vlaamse pannen). Klokgevel met arduinen parement gedateerd jaartal

"M.D.C.C.X.X.X.V.I.I" (1737) op het fries. Vlg. bouwvergunning van 1855: aanpassen aan winkelfunctie en vervangen van centrale rondboogdeur door een rechth. tussen twee dito winkelramen, alle in geprofileerde omlijsting 1923: herbouwen van de top met inbegrip van gedateerde fries, verhogen van bovendorpels, verwijderen van smeedijzeren leuningen van de tweede bouwl. en terugplaatsen van de ingang in de middentrav. Klokgevel met belijnende kordons en hoofdgestel onder een sterk geprofileerd gebogen fronton. Eén hoge beluikte kelderopening. Op de tweede bouwl., gekoppelde steekboogvensters met gegroefde sluitsteen en op 1923 teruggaand paneelwerk op de borstwering; dito zoldervenster.

  • Afdeling ROHM West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, doss. 0028/W.
  • SAB, Bouwvergunningen, nr. 50/1855, nr. 384/1923.
  • DEVLIEGHER L., De huizen van Brugge, Brugge, 1975, p. 450.

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA Noord, Brussel - Turnhout.

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Wollestraat

Wollestraat (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.