erfgoedobject

Burgerhuis gedateerd 1737

bouwkundig element
ID
29951
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29951

Juridische gevolgen

Beschrijving

Diephuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Klokgevel met arduinen parement, gedateerd jaartal "M.D.C.C.X.X.X.V.I.I" (1737) op het fries. Volgens bouwvergunning van 1855: aanpassen aan winkelfunctie en vervangen van centrale rondboogdeur door een rechthoekige tussen twee dito winkelramen, alle in geprofileerde omlijsting 1923: herbouwen van de top met inbegrip van gedateerde fries, verhogen van bovendorpels, verwijderen van smeedijzeren leuningen van de tweede bouwlaag en terugplaatsen van de ingang in de middentravee. Klokgevel met belijnende kordons en hoofdgestel onder een sterk geprofileerd gebogen fronton. Eén hoge beluikte kelderopening. Op de tweede bouwlaag, gekoppelde steekboogvensters met gegroefde sluitsteen en op 1923 teruggaand paneelwerk op de borstwering; dito zoldervenster.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, dossier 0028/W.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 50/1855, nr. 384/1923.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 450.

Bron     : Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Vanwalleghem, Aagje
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Burgerhuis gedateerd 1737 [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29951 (Geraadpleegd op )