Burgerhuis gedateerd 1737

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Wollestraat
Locatie Wollestraat 24, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis met klokgevel, gedateerd 1737

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Burgerhuis, gedateerd 1737

Deze bescherming is geldig sinds 16-12-1991.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Diephuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Klokgevel met arduinen parement, gedateerd jaartal "M.D.C.C.X.X.X.V.I.I" (1737) op het fries. Volgens bouwvergunning van 1855: aanpassen aan winkelfunctie en vervangen van centrale rondboogdeur door een rechthoekige tussen twee dito winkelramen, alle in geprofileerde omlijsting 1923: herbouwen van de top met inbegrip van gedateerde fries, verhogen van bovendorpels, verwijderen van smeedijzeren leuningen van de tweede bouwlaag en terugplaatsen van de ingang in de middentravee. Klokgevel met belijnende kordons en hoofdgestel onder een sterk geprofileerd gebogen fronton. Eén hoge beluikte kelderopening. Op de tweede bouwlaag, gekoppelde steekboogvensters met gegroefde sluitsteen en op 1923 teruggaand paneelwerk op de borstwering; dito zoldervenster.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, dossier 0028/W.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 50/1855, nr. 384/1923.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 450.

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 1999

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Wollestraat

Wollestraat (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.