erfgoedobject

Bedevaartsweg Hoegaarden - Sluizen

landschappelijk element
ID
300183
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/300183

Beschrijving

Een onverharde voetweg in het centrum van Hoegaarden verbindt Nerm met de Walestraat. Vanop deze voetweg, op de Atlas der Buurtwegen aangeduid als Chemin 77, is er een mooi zicht op de Sint-Gorgoniuskerk.

Tot in de jaren 1950 ging de parochie van Hoegaarden jaarlijks op halfoogst langs deze weg op bedevaart naar Sluizen. De bedevaart wordt al vermeld in een register van pastoor H. Peeters van omstreeks 1720. Het register vermeldt dat de parochie daags na half oogst ter bedevaart gaat naar Sluizen waar een mis ter ere van Sint-Rochus wordt opgedragen. Volgens de schrijver is het register een kopij van een register dat rond 1600 was opgemaakt door deken Vandeputte. In die periode werd de streek naar verluidt geteisterd door de pest. Wellicht ontstond de bedevaart ter ere van Sint-Rochus, een pestheilige, om verlossing van deze ziekte af te smeken. 

De bedevaart vertrok aan de kerk van Hoegaarden langs deze weg, via Nerm en Aalst door de vallei van de Schoorbroekbeek naar de kerk van Sluizen (nu L'Ecluse). Een deel van dit tracé is bewaard als kasseiweg. Het laatste stuk van de bedevaartsroute werd bij de ruilverkaveling van 2000 afgeschaft, maar is nog steeds zichtbaar op het digitaal hoogtemodel.

 

 • DODION M. 2009: Hoegaarden, kerk en brouwers 1759-2009, Hoegaarden.
 • HEUYSDENS A. 1950: Bedevaart naar Sluizen, Parochieblad Hoegaarden, editie 1950 week 32. 
 • Geoportaal Onroerend Erfgoed, DHMV I Hillshade, Nerm, Hoegaarden [online], https://geo.onroerenderfgoed.be (geraadpleegd op 15 april 2022)
 • Informatie verkregen van R. Billen (12 april 2022).
 • DE HAAN A. & KINNAER A. 2015: Terreinbezoek wegen Hoegaarden (Hoegaarden) (terreinbezoek op 16 februari 2015).

 

 


Auteurs :  Kinnaer, Anse
Datum  :


Relaties

 • Is gerelateerd aan
  Kasseiweg Nerm

 • Is deel van
  Hoegaarden


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2022: Bedevaartsweg Hoegaarden - Sluizen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/300183 (Geraadpleegd op )