Duitse bunker

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Damme
Deelgemeente Moerkerke
Straat Tramweg
Locatie Tramweg 12, Damme (West-Vlaanderen)
Status Verbouwd of Gesloopt

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Hollandstellung (thematische inventarisatie: 01-01-2013 - 31-12-2015).

Juridische gevolgen

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Hollandstellung

Deze vaststelling is geldig sinds 28-11-2014.

Beknopte karakterisering

Typologiebunkers
DateringWO I
Tags Eerste Wereldoorlog

Beschrijving

Betonnen militaire constructie, die geïntegreerd is in een bakstenen gebouw. De constructie is opgetrokken ten oosten van Den Hoorn-Sint-Rita en ligt nu net ten westen van de N49.

Historische beschrijving

Duitse bunker opgetrokken als onderdeel van de Hollandstellung. Deze Duitse verdedigingsstelling werd tijdens de Eerste Wereldoorlog opgetrokken langs de grens met Nederland, tussen Knokke en Vrasene (Beveren). Tussen het Zwin (Knokke) en Leeskensbruggen (Maldegem) zijn de bunkers opgetrokken door het Marinekorps Flandern, vanaf Moerhuize (Maldegem) door de Etappen-Inspektion 4 (of Gruppe Gent). De zone rond Strobrugge (Maldegem) vormde een overgangsgebied. Er is een groot verschil merkbaar in de aanleg van de stelling en de bouwwijze van de bunkers in beide zones.

Deze constructie is opgetrokken tussen het 'Stützpunkt Friedrich', dat ingericht was ter hoogte van Warande / Damweg en het 'Stützpunkt Mauritz', dat aangelegd was bij Leestjesbrug.

Beschrijving

Halfondergrondse betonnen militaire constructie, waarrond een bakstenen gebouw is geplaatst. Het beton van de bunker is, voor zover zichtbaar, gegoten tegen een houten bekisting. Via trappen en brede, geknikte gangen aan noordelijke en zuidelijke zijde kan de centrale binnenruimte betreden worden. In de muren tussen deze ruimte en de gang, zit ter hoogte van de toegangen telkens een opening. In beide gangen is eveneens een nis terug te vinden. In de binnenruimte zit een opening aan westelijke zijde, die naar buiten toe versmalt. In de oostelijke muur zit een driehoekige nis, met ijzeren haak.

  • SAKKERS H., DEN HOLLANDER J. & MURK R. 2011: De Hollandstellung. Van Knokke tot Antwerpen. Stille getuige van de Eerste Wereldoorlog, s.l.
  • VAN GEETERUYEN A. & DE JONGH G. 1994: Hollandstellung. Van de kust tot Strobrugge, toen en nu, Shrapnel, 6.2, 1-64.

Bron: -

Auteurs: Decoodt, Hannelore

Datum tekst: 2015

Relaties

maakt deel uit van Hollandstellung

Assenede, Oosteeklo (Assenede), Vrasene (Beveren), Lapscheure, Moerkerke (Damme), Eeklo (Eeklo), Ertvelde...

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.