erfgoedobject

Burgerhuis in beaux-artsstijl

bouwkundig element
ID
301395
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/301395

Juridische gevolgen

Beschrijving

Burgerhuis in beaux-artsstijl gebouwd in opdracht van Jules Lemaigre, naar een ontwerp door de architect Camille Bal uit 1922.

De woning Lemaigre behoort tot de vroegste realisaties van Camille Bal, wiens loopbaan als zelfstandig architect omstreeks 1920 van start ging. Met een reeks opmerkelijke bouwprojecten drukte hij tijdens het interbellum een stempel op zijn geboorteplaats Boom. Samen met Ernest Lamot ontwierp Bal tussen 1921 en 1929 drie tuinwijken die van een pittoresk traditionalistisch idioom evolueerden naar de strakke geometrische baksteenarchitectuur van zijn belangrijkste realisaties. In 1925 kregen beide architecten de opdracht voor het monumentale complex van de Provinciale Technische Scholen, opgetrokken in 1926-1930, gevolgd door de Heilig-Hartkerk in 1935. Van het handvol bouwprojecten die Bal in Antwerpen tot stand bracht, behoren diamantslijperij "De Daad" in de Lamorinièrestraat 10, een opdracht van de Algemene Diamantbewerkersbond van België, en het kantoorgebouw en entrepot van de firma Guillaume van de Putte in de Solvynsstraat, beide uit 1927, tot de meest opvallende. Het hotel Lemaigre is sterk verwant met het hotel Van der Veken uit 1909 hogerop aan de Helenalei, wellicht niet toevallig een ontwerp van de eveneens uit Boom afkomstige architect Jan Frans Sel-Caluwaerts.

Met een gevelbreedte van drie traveeën, telt de rijwoning en drie bouwlagen onder een zadeldak. De lijstgevel onderscheidt zich door een rijk geornamenteerd parement uit witte natuursteen, op een hoge plint uit blauwe hardsteen. Symmetrisch van opzet en geleed door de puilijst met tandlijst, legt de compositie de klemtoon op het brede middenrisaliet. Daarbij wordt de begane grond naar classicistisch voorbeeld als sokkel geaccentueerd, door het gebruik van schijnvoegen en rondboogopeningen. Een halfronde bow-window met consoles markeert de eerste verdieping, bekroond door een balkon met balustrade vóór het korfboogdrielicht met bewerkt topstuk van de tweede verdieping. Bestaande uit stafwerk, guirlandes, medaillons en chutes met strik, is het geveldecor ontleend aan de Lodewijk XVI-stijl. Een gekorniste houten kroonlijst met consoles en tandlijst vormt de gevelbeëindiging. Het houten schrijnwerk van de bewerkte inkomdeur en de vensters met typische roeden in het bovenlicht is bewaard, evenals het smeedwerk van de keldertralies en het voortuinhek tussen postamenten.

De plattegrond beantwoordt aan de klassieke typologie van het burgerhuis, dat uit een voorbouw en een smalle achterbouw in entresol bestaat, ontsloten door de zijdelings ingeplante inkom- en traphal. Volgens de bouwplannen biedt de begane grond ruimte aan de gebruikelijke enfilade van salon, eetkamer en veranda, in de achterbouw geflankeerd door de vestiaire en de keuken met pomphuis. De eerste verdieping omvat twee slaapkamers, de linnenkamer en de badkamer, de tweede verdieping eveneens twee slaapkamers en een zijkamertje.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1922#12692.

Auteurs: Braeken, Jo
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Burgerhuis in beaux-artsstijl [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/301395 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.