Rij sociale woningen van 1934

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ bouwkundig geheel

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Wondelgem
Straat Fabriekstraat, Molenstraat, Oogststraat
Locatie Fabriekstraat 1-31, Molenstraat 217-223, Oogststraat 54-60 (Gent)
Status (deels) bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen

Juridische gevolgen

Beschrijving

Rij van 24 arbeiderswoningen, van 1931 tot 1934 gerealiseerd door de sociale huisvestingsmaatschappij Volkshaard naar ontwerp van architect Guillaume Vandenbogaert en uitgevoerd door aannemer J. Vandekerkhove uit Ingelmunster.

Het geheel bestaat uit een typische rij arbeiderswoningen aan de Fabriekstraat, aangevuld met vier arbeiderswoningen aan de Molenstraat en aan de Oogststraat, die met de rij aan de Fabriekstraat verbonden zijn door een zijmuur. De architectuur wordt gekenmerkt door lijstgevels onder een afwisseling van mansarde- en zadeldaken (met rode pannen), sporadisch doorbroken door hoger opgaande puntgevels. De rode bakstenen gevels hebben een eerder strakke vormgeving met een horizontale belijning door de donkere plint (in zwarte bakstenen), de doorlopende gecementeerde banden boven de vensters van de eerste en tweede bouwlaag, en de oorspronkelijke horizontale roedeverdeling. De vele smalle rechthoekige vensters op de eerste verdieping daarentegen zorgen voor een verticaal accent. De vensters op de gelijkvloerse verdieping zijn beluikt (oorspronkelijk donker geschilderd) en de zijgevels van de huizen in de Molenstraat en de Oogststraat zijn op de eerste verdieping versierd met blinde achthoekige oculi. Deze hoekhuizen hadden oorspronkelijk ook een commerciële functie (winkel/horeca).

Evaluatie

Architecturale waarde als voorbeeld van de typische rijen arbeidershuizen uit de jaren dertig, met een eerder zakelijk getinte gevelarchitectuur. Bepalende erfgoedelementen zijn het gevarieerde silhouet (met puntgevels, schild-, zadel- en mansardedaken), de materialiteit (combinatie van rode en zwart geschilderde baksteen, gecementeerde banden en rode dakpannen) en het ritme van de gevelopeningen.

  • L’Habitation à bon marché 1931, 7, 132; 1931, 10, 186.
  • MEGANCK L. 2002: Bouwen te Gent in het interbellum (1919-1939). Stedenbouw – Onderwijs – Patrimonium – Een synthese, onuitgegeven doctoraatsverhandeling UGent, Vakgroep Kunstwetenschappen, 272.
  • S.N. 1988: Jubileumboek 60 jaar coöperatieve vennootschap Volkshaard Gent 1928-1988, Gent, 26.
  • S.N. s.d. (1957): Volkshaard bouwt..., Gent, s.p.

Bron: -

Auteurs: Vandeweghe, Evert

Datum tekst: 2016

Relaties

maakt deel uit van Wondelgem

Wondelgem (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.