erfgoedobject

Villa Raphaël met tuin

bouwkundig / landschappelijk element
ID
303078
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/303078

Beschrijving

Eclectische villa met cottage-allures uit 1910 omgeven door tuin (90 are) in landschappelijke stijl.

Dokter Raphaël Boey bouwde in 1910 langs de Gellenbergstraat, op een stuk grond van ongeveer 90 are, een eclectische villa met cottage-allures, in baksteen en pseudovakwerk, met een vierkant torentje met een spits. Rechts achter de villa werd na de Eerste Wereldoorlog nog een kleine remise gebouwd. De structuur van de tuin die hierrond werd aangelegd werd grotendeels gedicteerd door de langwerpig-rechthoekige vorm van het perceel en heeft een achtvormig ontsluitingspatroon. De villa ligt binnen de eerste, dichtst bij de straat gelegen lus, waarin of waaromheen zich ook de 'lusthof' bevindt. De tweede lus omvat het nutsgedeelte; op de militaire topografisch kaart van 1930 (ICM, 1936) wordt het boomgaardsymbool gebruikt. Een oude ansichtkaart, waarschijnlijk uit de jaren 1920, geeft een idee van de ambiance tijdens de gloriejaren, de dichte stoffering met perken, struikmassieven en borders, die nu grotendeels verdwenen is. Links op de voorgrond is loof zichtbaar van een van de (momenteel nog drie) rode bastaardpaardekastanjes (Aesculus x carnea) die de beplanting aan weerszijden van het toegangshek vormen en waarvan de stamomtrekken tot circa 220 centimeter zijn aangegroeid (stamomtrek standaard gemeten op 150 cm hoogte). Uit getuigenissen van omwonenden kon worden opgemaakt dat vroeger ook Ital­iaan­se populieren in de randbeplanting een belang­rijke rol speelden, maar daar is niets van overge­bleven. Bomen uit de oorspronkelijke aanplanting zijn ongetwijfeld een moeraseik (Quercus palustris) en een bruine beuk (Fagus sylvatica 'Atropunicea') met stam­omtrekken van bijna 300 centimeter. Rechts van de villa, aan de zuidgrens van het perceel, staat een gemeng­de rij bomen met stamomtrekken tussen 200 en 250 centimeter, met gewone plataan (Platanus x hispanica), zomerlinde (Tilia platyphyllos), gewone esdoorn met purperrode bladonderzijden (Acer pseudo­platanus 'Purpureum') en een minder courante cultivar van gewone esdoorn met rood en geel gemarmerd blad (Acer pseudoplatanus 'Prinz Handjery').

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Legger Lubbeek, artikel 2537.
  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen Lubbeek, 1911/26 en 1922/10.

Bron     : DENEEF R. 2002: Historische tuinen en parken van Vlaanderen. Inventaris Vlaams-Brabant: Holsbeek, Lubbeek en Tielt-Winge, Brussel: Vlaamse Overheid. Onroerend Erfgoed.
Auteurs :  Deneef, Roger
Datum  : 2002


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Villa Raphaël met tuin [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/303078 (Geraadpleegd op 23-06-2021)