erfgoedobject

Pastorie van de Sint-Jozefparochie

bouwkundig element
ID: 303303   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/303303

Beschrijving

Pastorie van de Sint-Jozefsparochie, ontworpen door Henri Jacobs in neotraditionele stijl en gebouwd rond 1898 in het centrum van Lot.

Historiek

In 1890 heeft Lot één van de modernste wolfabrieken van zijn tijd én 1600 inwoners. Lot is dan nog een gehucht van Dworp en Sint-Pieters-Leeuw. Ondanks het grote aantal inwoners, heeft het dorp nog geen kerk. De NV van Lot bouwde reeds in 1865 een kapel op de fabrieksterreinen. Het was Eduard Scheppers, eigenaar van de fabriek, die bij het bisdom Mechelen ijverde voor missen in zijn kapel. Het bisdom ging akkoord, een kapelaan werd aangesteld en de patroonheilige werd Sint-Jozef. Pas dertig jaar later, op 15 augustus 1895, werd de zelfstandige parochie Sint-Jozef opgericht. In 1897 koopt de gemeente Dworp gronden aan, onder andere van notaris Claers, met het oog op het optrekken van een kerk en een pastorie.

Aangezien Lot al een kapel had maar nog geen pastorie, werd aan de bouw daarvan voorrang gegeven. De pastoor en de vicaris woonden immers in een kleine woning die onvoldoende werd geacht. Architect Henri Jacobs werd begin 1897 aangezocht om een ontwerp te maken. Nog hetzelfde jaar werden de plannen voorgelegd aan de Koninklijke Commissie voor Monumenten. Het project werd begroot op 28.585,50 frank. Begin 1898 wordt het werk aan aannemer Wastiau uit Dworp toegewezen. Voor de bouw van de parochiekerk, ten noorden van de pastorie, is het nog wachten tot 1910.

Beschrijving

Vrijstaand rood bakstenen pand gelegen in een ruime tuin ten zuiden van de Sint-Jozefkerk. De pastorie telt vier traveeën van twee bouwlagen onder een complex leien dak, met rechts een lagere aanbouw van twee traveeën onder lessenaarsdak. Deze aanbouw is minder diep dan het hoofdgebouw; tegen de achterbouw is een glazen veranda aangebouwd.

De gevels op hardstenen plint worden horizontaal belijnd door witte natuurstenen speklagen, een hardstenen kordonlijst en een houten kroonlijst waaronder een fries loopt versierd met hardstenen diamantkoppen. De voorgevel van het hoofdvolume combineert een lijst- met een trapgevel: de twee linker traveeën zijn afgelijnd door een houten kroonlijst op klossen, de twee rechter traveeën zijn in risaliet uitgewerkt en bekroond door een trapgevel met rondbogige beeldnis in de top.

De rondboogdeur zit in de derde travee en is geaccentueerd met een houten luifel aansluitend bij de cottagestijl. Vleugeldeur met paneelwerk en rechthoekige ruiten; rondbogig gedeeld bovenlicht met wortelmotief op de tussendorpel. Bewaard en zeer verfijnd hang- en sluitwerk: zowel de originele deurkruk, het slot als de brievenbus zijn nog aanwezig. De bordestrap naar de voordeur heeft hardstenen treden en trappalen en fraaie smeedijzeren leuningen. Alle vensters zijn rechthoekig, onder een rechte latei, en voorzien van ontlastingsbogen met blinde, decoratief uitgewerkte boogvelden. De smalle, hoge vensters met hardstenen onder- en bovendorpel, worden in het deurrisaliet afgewisseld met een gekoppeld drielicht op de begane grond, en kloosterkozijnen op de verdieping.

De weinig gedecoreerde achtergevel heeft dezelfde basisstructuur als de voorgevel met een combinatie van lijstgevel en trapgevel. Blauwe hardsteen beperkt zich tot de plint, dekstenen, dorpels en vensterstijlen terwijl witte natuursteen beperkt blijft tot hoekblokken in de segmentbogen. De muuropeningen zijn onregelmatig over de gevel verdeeld. Alle vensters zijn segmentboogvormig; rechthoekige deur onder rechte latei. Een keldertrap geeft toegang tot de half ondergrondse kelder.

De linker zijgevel combineert eveneens een lijst- met een trapgevel en is grotendeels gesloten. Het als trapgevel afgewerkte gedeelte heeft centraal een uitgewerkte schoorsteenaanzet, geflankeerd door boven- en zoldervensters. De rechterzijgevel is een lijstgevel, afgezoomd met houten kroonlijst op klossen en grotendeels ingenomen door de lagere aanbouw met grotendeels gesloten gevels.

  • Gemeentearchief Beersel, Gemeentearchief Lot, Dossier (ver)bouw(ing) pastorie.
  • Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, Archief Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, Beersel-Lot, dossier pastorie Sint-Jozefparochie.
  • DESMET M. 2010: Sint-Jozef Lot, een nieuwe parochie, een nieuwe kerk en een nieuw dorp, En het dorp zal duren … 12.46, 12-121.

Bron     : -
Auteurs :  Mertens, Joeri
Datum  : 2016


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Pastorie van de Sint-Jozefparochie [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/303303 (Geraadpleegd op 09-04-2020)