Smeedijzeren wegkruis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Voeren
Deelgemeente 's Gravenvoeren
Straat Schophem
Locatie Schophem zonder nummer, Voeren (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Voer- en Gulpvallei (geografische inventarisatie: April 2016 - Oktober 2016).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Smeedijzeren wegkruis

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Altenbroek en Voervallei met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 20-12-2018.

is deel van de bescherming als monument Smeedijzeren wegkruisen

Deze bescherming is geldig sinds 04-11-2002.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Altenbroek en Voervallei met omgeving

Deze bescherming was geldig van 21-12-2017 tot 20-12-2018.

Beknopte karakterisering

Typologiewegkruisen
Dateringvóór WO I

Beschrijving

Smeedijzeren wegkruis van het type "Goessens" uit begin 20ste eeuw gelegen op de hoek van Schophem en Schietkamer.

Het kruis is volgens de literatuur gemaakt rond 1902 in de werkplaats van smid H. Goessens uit 's Gravenvoeren. Toch stond er op de topografische kaarten van 1872 en 1898 al een kruis aangeduid op deze locatie. De streek kent een lange geschiedenis om wegkruisen te plaatsen op onder andere kruispunten. Dit is al zichtbaar op de Ferrariskaart (circa 1770-1780), waar er eind 18de eeuw al kruisen zijn aangeduid op kruispunten in de omgeving van Schophem. De smeed- of gietijzeren kruisen hebben dezelfde typologie als de kruisen op begraafplaatsen, en werden vaak verplaatst of hergebruikt.

Zwargeschilderd opengewerkt smeedijzeren kruis verankerd in een stenen sokkel. De zijbalken en bovenbalk lopen uit op een soort van driepassen met bladmotief. In het centrum van het kruis rozetbout met vier stralen en zilver geschilderde gietijzeren Christus. Boven het Christusbeeld recenter plaatje met opschrift "INRI" en onderaan plaatje met opschrift "Heer, wees mij zondaar genadig". In De gemeenten bevinden zich nog meerdere smeedijzeren kruisen van het zelfde type "Goessens".

  • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.
  • Topografische kaarten van België, Eerste editie, Krijgsdepot, uitgegeven in 1865-1880, schaal 1:20.000.
  • Topografische kaarten van België, Derde editie, Militair Cartografisch Instituut, uitgegeven in 1889-1900, schaal 1:20.000.
  • SCHLUSMANS F. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Voeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N2, Brussel - Turnhout.

Bron: -

Auteurs: Verwinnen, Katrien

Datum tekst: 2016

Relaties

maakt deel uit van Altenbroek en Voervallei met omgeving

's Gravenvoeren, Sint-Martens-Voeren (Voeren)

maakt deel uit van Schophem

Schophem (Voeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.