erfgoedobject

Kasteeldreef Duras

landschappelijk element
ID: 304373   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304373

Beschrijving

Van op de Galgestraat, de hoofdbaan naar Duras, leidt een zijwaartse dreef naar het Kasteel van Duras. De dreef is opgebouwd uit twee delen en wordt centraal doorsneden door de Duraslaan. In het zuidwesten is de dreef deels gekasseid met twee rijen van opgaande zomerlinde. In het noordoosten, dichter bij het kasteel, is de kasseidreef smaller en aangeplant met een enkele rij platanen. Ter hoogte van de splitsing markeert een wegkruis het kruispunt van de kasteeldreef, de Duraslaan en de Kasteellaan. Oorspronkelijk was het kasteel verbonden met het dorp Duras door een landweg die de buitenste oever van de slotgracht volgde en uitkwam net ten zuiden van de huidige splitsing van de Herestraat met de grote Vinnestraat, zoals nog te zien is op de Kabinetskaart van de Ferraris. Met de bouw van een nieuw kasteel eind 18de-begin 19de eeuw, werd een nieuwe monumentale toegangsweg, de huidige kasteeldreef, aangelegd. De oude dorpsweg verdween en is vandaag slechts deels traceerbaar in de perceelsvorm van het huizenblok langs de Duraslaan. De nieuwe kasteeldreef verbindt het kasteel rechtstreeks met de hoofdwegen naar Wilderen en Runkelen in tegenstelling tot de oorspronkelijke toegangsweg die langs het dorpscentrum van Duras passeerde. Deze ingreep visualiseerde letterlijk de sociale afstand tussen de kasteelbewoners enerzijds en de dorpsbewoners anderzijds.

 • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.
 • Gereduceerde Kadasterkaart van België, Dépôt de la Guerre, uitgegeven in 1845-1855, schaal 1:20.000.
 • Topografische kaart van België, Philippe Vandermaelen, uitgegeven in 1846-1854, schaal 1:20.000.
 • DE MAEGD C. & VAN DEN BOSSCHE H.J. 2003: Historische tuinen en parken van Vlaanderen, M&L Cahier 8, Inventaris Limburg Deel 1 Gingelom Halen Herk-De-Stad Nieuwerkerken en Sint-Truiden.
 • GHYS T. 2015: Sint-Truidens erfgoed, (her)bestemd voor nu en straks, Sint-Truiden.

Bron     : -
Auteurs :  Verdurmen, Inge
Datum  : 2016


Relaties

 • Is deel van
  Kasteeldomein Duras

 • Is gerelateerd aan
  Kasteel van Duras

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Kasteeldreef Duras [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304373 (Geraadpleegd op 20-09-2020)