erfgoedobject

Dokterswoning

bouwkundig element
ID
304469
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304469

Beschrijving

Dokterswoning in neostijl ontworpen in opdracht van dokter Kuyl-Deby door de lokale architect Herman Lemaire in 1906.

Architect Herman Lemaire (1883-1947) werd in Dworp geboren doch woonde het grootste deel van zijn leven in Ukkel. Herman Lemaire is de jongere broer van de bekendere kanunnik Raymond Lemaire en vader van professor Raymond Marie Lemaire. Herman Lemaire bouwde een interessant oeuvre uit, dat echter nog niet goed is gedocumenteerd noch onderzocht, maar vooral blijkt te bestaan uit gebouwen in neogotische of traditionele stijl. We kennen van hem behalve deze woning, een gelijkaardige burgerwoning op de Alsembergesteenweg, een Heilig-Hartkapel en de parochiekerk van Lot. Vrijstaande dokterswoning in neotraditionele bouwstijl, op een ommuurd en omheind perceel, bestaande uit een L-vormig hoofdgebouw van twee bouwlagen onder in elkaar geschoven, deels afgewolfde zadeldaken met zwarte pannen. Het portaal bevindt zich in een lager aanbouw tegen de oostelijke zijgevel.

De woning is opgetrokken in rode baksteenbouw op blauwe hardstenen plint met witte, geschilderde speklagen. Accenten in blauwe hardsteen voor tussen- en bovendorpels van de muuropeningen, sierankers, witte baksteen voor de rollagen. Het originele witgeschilderde houten schrijnwerk wordt gekenmerkt door kleinhoutverdelingen in de bovenlichten en bepaalt mee het karakter van deze woning.

Het hoofdvolume van de woning bestaat uit twee bouwlagen van drie ongelijke traveeën aan de straatzijde en twee traveeën diep. De straatgevel combineert een lijstgevel met een puntgevel. Centraal in de gevel zit de voordeur met erboven een witgeschilderd houten balkon en een terrasdeur. Links ervan een tweede ingang, wellicht de toegang tot de artsenpraktijk. Alle vensteropeningen in de gevel zijn kloosterkozijnen met hardstenen tussendorpels op consoles. Ze zijn rechthoekig op de gelijkvloerse verdieping met een hardstenen latei en erboven een bakstenen ontlastingsboog en segmentboogvormig op de bovenverdieping. De linker zijgevel bestaat uit twee traveeën waarvan de linker helft, onder een plat dak, gesloten is. De rechter gevelhelft loopt uit op een afgewolfde gevelpunt. In dat geveldeel zitten twee boven elkaar gelegen vensteropeningen met een vormgeving identiek aan de voorgevel. In de gevelpunt een enkel segmentboogvormig raam. De geveldecoratie is identiek aan de voorgevel. De rechter zijgevel is gesloten.

Het toegangsportaal van de woning bevindt zich in een terugwijkende uitbouw tegen de oostelijke zijgevel, één travee breed onder aparte, lagere bedaking. Portaal van één bouwlaag, bekroond met het terras voor de verdieping. Spiegelbogige voordeur met een gedeeld bovenlicht in hardstenen omlijsting. Achterliggend volume van twee bouwlagen.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen en bijhorende mutatiestaten Beersel, afdeling III (Dworp), 1906/7.
  • WINDERICKX E. 2010: Herman Lemaire Architect – Een beknopte monografie, En het dorp zal duren … 12.46, 124-147.

Bron     : -
Auteurs :  Mertens, Joeri
Datum  : 2017


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Dokterswoning [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304469 (Geraadpleegd op 08-05-2021)