erfgoedobject

Burgerhuis in eclectische stijl

bouwkundig element
ID
304494
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304494

Juridische gevolgen

Beschrijving

Burgerhuis in eclectische stijl met neo-Vlaamserenaissance-inslag, gebouwd in opdracht van Charles De Hulsters, naar een ontwerp, door Edward Van Not uit 1912. Hogerop in de Robert Molsstraat had de architect in 1910 al nog de woning Jammart-Geerts in beaux-artsstijl tot stand gebracht.

Het gebouw is representatief voor het vroege oeuvre van Edward Van Not, wiens loopbaan kort na de eeuwwisseling van start ging. Vóór de Eerste Wereldoorlog ontwierp hij tientallen van dergelijke burgerhuizen in Antwerpen, een groot aantal in dienst van de Algemeene Bouwmaatschappij, waarbij het stijlenjargon varieerde van neo-Vlaamserenaissance, beaux-arts en cottage tot art nouveau. Vanaf het interbellum tot zijn overlijden, combineerde Van Not zijn privé-praktijk met het ambt van gemeentelijk architect in Deurne.

Met een gevelbreedte van twee ongelijke traveeën, omvat de rijwoning drie bouwlagen onder een plat dak. De lijstgevel onderscheidt zich door een parement uit witte natuursteen, op een geprofileerde plint uit blauwe hardsteen. Geleed door de puilijst en asymmetrisch van opzet, legt de compositie de klemtoon op het brede zijrisaliet. Dit laatste wordt op de eerste verdieping gemarkeerd door een rechthoekige houten erker op uitgelengde consoles, met een ijzeren balkonborstwering als bekroning. Verder beantwoordt de opstand aan een regelmatig ordonnantieschema, opgebouwd uit registers van rechthoekige deur- en venster, de dubbele kruiskozijnen van het risaliet en de flankerende kozijnen met ontlastingsboog, sluitsteen en glas-in-loodramen in het bovenlicht. Diamantkoppen en ruitvormige gevelstenen dragen bij tot het neo-Vlaamserenaissance-karakter. Een houten kroonlijst op modillons en uitgelengde consoles vormt de gevelbeëindiging. Het houten schrijnwerk van de inkomdeur en vensters is bewaard, evenals de smeedijzeren keldertralie.

De plattegrond beantwoordt aan de klassieke typologie van het burgerhuis dat uit een hoofdvolume en een smalle achterbouw in entresol bestaat, ontsloten door de zijdelings ingeplante inkom- en traphal. Volgens de bouwplannen beslaat de gebruikelijke enfilade van salon, eetkamer en veranda met bovenlicht de begane grond, geflankeerd door de keuken annex pomphuis en wc in de achterbouw.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1912#2073.

Bron     : -
Auteurs :  Braeken, Jo
Datum  : 2017


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Burgerhuis in eclectische stijl [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304494 (Geraadpleegd op 26-01-2021)