Persoon

Van Not, Edward

ID
5411
URI
https://id.erfgoed.net/personen/5411

Beschrijving

Zijn loopbaan ging kort na de eeuwwisseling van start ging. In deze periode ontwierp hij tientallen burgerhuizen in Antwerpen, een groot aantal in dienst van de Algemeene Bouwmaatschappij, waarbij het stijlenjargon varieerde van beaux-arts en cottage tot art nouveau. Minstens vanaf 1910 tot zijn overlijden was Van Not actief als gemeentelijk architect van Deurne.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Appartementsgebouw in art-decostijl

Plantin en Moretuslei 90 (Antwerpen)
Appartementsgebouw in art-decostijl op de hoek van Plantin en Moretuslei en Van Den Nestlei, gebouwd in opdracht van notaris Emile Van der Avoort, naar een ontwerp door de architect Edward Van Not uit 1923. Het programma omvatte oorspronkelijk elf appartementen van hoge standing bestemd voor verhuur, en een conciërgewoning.


Appartementsgebouw in art-decostijl

Van den Nestlei 17 (Antwerpen)
Appartementsgebouw in art-decostijl, naar een ontwerp door de architect Edward Van Not uit 1925. De bouwheer is mogelijk te identificeren met John Cassiers, uitbater van “Hotel Wagner” aan de Frankrijklei, een gebouw waarvoor Van Not tussen 1905 en 1912 de plannen tekende.


Appartementsgebouw in art-decostijl

Van den Nestlei 19 (Antwerpen)
Appartementsgebouw in art-decostijl, voor eigen rekening gebouwd door Edward Van Not, naar een ontwerp uit 1927. Het betrof in dit bouwblok het tweede persoonlijke vastgoedproject van de architect, die in 1922 samen met A. Derboven al had geïnvesteerd in de "Résidence Plantin" aan de Plantin en Moretuslei.


Appartementsgebouw in art-decostijl

Van den Nestlei 21 (Antwerpen)
Appartementsgebouw in art-decostijl gebouwd in opdracht van de heer P. Hoskens, naar een ontwerp door de architect Edward Van Not uit 1925.


Brandweerkazerne en politiebureau

Waterbaan 54-56 (Antwerpen)
Brandweerkazerne en voormalig politiebureau van de gemeente Deurne, omstreeks 1930 opgetrokken in art-decostijl. Hoewel de oprichtingsplannen niet bekend zijn, kan het ontwerp met grote waarschijnlijkheid worden toegeschreven aan gemeentearchitect Edward Van Not, die tezelfdertijd ook de Stedelijke Basisschool op de hoek van de Baron Leroy- en de De Waillystraat voltooide.


Burelen Algemeene Bouwmaatschappij

Lambermontplaats 4-5 (Antwerpen)
In 1909 laat de "Algemeene Bouwmaatschappij", gevestigd op de Leopoldplaats nr. 5, burelen bouwen op de Lambermontplaats naar ontwerp van Edward Van Not.


Burgerhuis

Wijnstraat 11 (Antwerpen)
Burgerhuis met art-nouveaugetinte witte bakstenen lijstgevel, gedateerd 1910, naar ontwerp van Edward Van Not.


Burgerhuis in art deco

Venneborglaan 9 (Antwerpen)
Burgerhuis met parement van rode baksteen gecombineerd met witte natuursteen, venstertravee uitgewerkt als risaliet, met een hoge driezijdige erker en bekroond door een grote, in- en uitzwenkende geveltop, in 1931 ontworpen door architect Edward Van Not.


Burgerhuis in art nouveau

Jan Van Rijswijcklaan 97 (Antwerpen)
Burgerhuis in art nouveau naar een ontwerp van architect Edward Van Not uit 1909. Van Not diende de bouwaanvraag net als die van het aanpalende nummer 99 uit eigen naam in, mogelijk bedoeld als een vastgoedproject voor eigen rekening.


Burgerhuis in art-decostijl

Van Hersbekelei 11 (Antwerpen)
Half vrijstaand burgerhuis in art deco, in 1927 ontworpen door architect Edward Van Not voor Ernest Vercammen.


Burgerhuis in art-decostijl

Cuperusstraat 29 (Antwerpen)
Burgerhuis in art-decostijl gebouwd in opdracht van het echtpaar Adriaan en Irma Neetesonne-Dens, naar een ontwerp van Edward Van Not uit 1924. Een jaar eerder had de architect voor ditzelfde perceel al een meer bescheiden woning ontworpen, een bouwproject van Louis Petré dat geen doorgang vond.


Burgerhuis in art-nouveaustijl

Schuttershofstraat 7 (Antwerpen)
Burgerhuis in gematigde art-nouveaustijl, gebouwd in opdracht van de handelaar Hugo Schaetzer, naar een ontwerp door de architect Edward Van Not uit 1903. Volgens de bouwplannen klassiek type burgerhuis behorend tot het vroege oeuvre van de architect.


Burgerhuis in art-nouveaustijl

August Sniedersstraat 14 (Antwerpen)
Burgerhuis in gematigde art-nouveaustijl gebouwd in opdracht van de koopman J. Meyers, naar een ontwerp door de architect Edward Van Not uit 1908. Tot het bouwproject behoorde een paardenstal met twee boxen en een hooizolder achteraan op het perceel.


Burgerhuis in beaux-artsstijl

Kruishofstraat 217 (Antwerpen)
Burgerhuis in sobere beaux-artsstijl gebouwd in opdracht van J.B. Uyterhoeven, naar een ontwerp door architect Edward Van Not uit 1922.


Burgerhuis in beaux-artsstijl

Robert Molsstraat 17 (Antwerpen)
Burgerhuis in beaux-artsstijl gebouwd in opdracht van de heer L. Jammart-Geerts, naar een ontwerp, door Edward Van Not uit 1910. Het gebouw is representatief voor het vroege oeuvre van de architect, wiens loopbaan kort na de eeuwwisseling van start ging.


Burgerhuis in beaux-artsstijl

Dambruggestraat 78 (Antwerpen)
Burgerhuis in beaux-artsstijl gebouwd in opdracht van Henri Dubois, naar een ontwerp door de architect Edward Van Not uit 1907.


Burgerhuis in eclectische stijl

Robert Molsstraat 23 (Antwerpen)
Burgerhuis in eclectische stijl met neo-Vlaamserenaissance-inslag, gebouwd in opdracht van Charles De Hulsters, naar een ontwerp, door Edward Van Not uit 1912. Hogerop in de Robert Molsstraat had de architect in 1910 al nog de woning Jammart-Geerts in beaux-artsstijl tot stand gebracht.


Burgerhuis in eclectische stijl

De Marbaixstraat 64 (Antwerpen)
Burgerhuis of meergezinswoning in eclectische stijl met art-nouveau-inslag, het middenpand van een symmetrisch geheel van drie gekoppelde rijhuizen, gebouwd in opdracht van de Algemeene Bouwmaatschappij, naar een ontwerp door de architect Edward Van Not uit 1910.


Burgerhuis in neo-Lodewijk XVI-stijl

Jan Van Rijswijcklaan 99 (Antwerpen)
Burgerhuis in neo-Lodewijk XVI-stijl naar een ontwerp van architect Edward Van Not uit 1911. Van Not diende de bouwaanvraag net als die van het aanpalende nummer 97 uit eigen naam in, mogelijk bedoeld als een vastgoedproject voor eigen rekening. De rijwoning van twee ongelijke traveeën omvat drie bouwlagen onder een pseudo-mansarde.


Burgerhuis in neo-Lodewijk XVI-stijl

Jan Van Rijswijcklaan 101 (Antwerpen)
Burgerhuis in neo-Lodewijk XVI-stijl gebouwd in opdracht van Frans Willems, naar een ontwerp van architect Edward Van Not uit 1912. De rijwoning van twee traveeën omvat drie bouwlagen onder een mansardedak (leien).


Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Montebellostraat 25 (Antwerpen)
Burgerhuis in neoclassicistische stijl, volgens de bouwaanvraag uit 1889 opgetrokken door Louis Smets-Crispyn, in opdracht van de heer Busschots. Tijdens verbouwingswerken naar een ontwerp door de architect Edward Van Not uit 1937, liet een latere eigenaar R. Boone de woning met een tweede verdieping verhogen.


De Marbaixstraat

De Marbaixstraat 1-56, 58-68 (Antwerpen)
Gelegen op het gehucht Dam tussen Lange Lobroekstraat en Ceulemansstraat. Opening door architect Jacques De Weerdt op 22 februari 1910. Genoemd naar hoofdingenieur-directeur van Bruggen en Wegen August De Marbaix, die in de jaren 1840-1843 de leiding had bij de aanleg van de Rijn- of havenspoorweg.


Eclectisch hoekpand

Generaal Capiaumontstraat 1 (Antwerpen)
Dit burgerhuis werd rond 1910 opgetrokken naar een ontwerp van architect E. Van Not. Het pand in een eclectische neogotische stijl bezit een markante polygonale hoektoren.


Eenheidsbebouwing in eclectische stijl

Betogingstraat 1-5, Sterlingerstraat 2-12 (Antwerpen)
Geheel in eclectische stijl op de hoek van de Betogingstraat en de Sterlingerstraat, gevormd door een café, twee flankerende winkelhuizen en oorspronkelijk zeven daarbij aanpalende burgerhuizen, naar een ontwerp van architect Edward Van Not uit 1910. Opdrachtgever was de Société Anonyme Briqueteries de Notre-Dame, een steenbakkerij uit Brecht.


Eenheidsbebouwing van drie woon- en winkelhuizen

Callensstraat 1-3, Statiestraat 165 (Antwerpen)
Eenheidsbebouwing van drie woon- en winkelhuizen, waarvoor bouwaanvraag van 1904 naar ontwerp van Edward Van Not.


Ensemble van architect Edward Van Not

Venneborglaan 113-115 (Antwerpen)
Beide woningen in art-decostijl, onder hoge gecombineerde schilddaken met doorlopende kroonlijst waardoor men een visueel geheel krijgt, ontworpen in 1927-1929 door architect Edward Van Not.


Geheel van drie gekoppelde appartementsgebouwen in art-decostijl

Plantin en Moretuslei 76-80 (Antwerpen)
Geheel van drie gekoppelde appartementsgebouwen in art-decostijl, gebouwd in opdracht van J. Cassiers en zoon, naar een ontwerp door de architect Edward Van Not uit 1922.


Geheel van gekoppelde burgerhuizen

Miraeusstraat 6-8 (Antwerpen)
Geheel van oorspronkelijk drie burgerhuizen en een winkelhuis op de hoek van Miraeusstraat en Solvynsstraat, gebouwd in opdracht van de Société Anonyme Briqueteries de Notre-Dame, naar een ontwerp door de architect Edward Van Not uit 1909. De steenbakkerij uit Brecht investeerde de volgende jaren in meerdere gelijkaardige vastgoedprojecten telkens met een winkel of café op het hoekperceel.


Geheel van vier burgerhuizen en een winkelhuis

Jan Van Rijswijcklaan 59-67 (Antwerpen)
Geheel van vier burgerhuizen en een meergezinswoning met winkel in cottagestijl en art nouveau, gebouwd in opdracht van de Brechtse steenbakkerij Briqueteries de Notre-Dame, naar een ontwerp van architect Edward Van Not uit 1909.


Gekoppelde burgerhuizen in eclectische stijl

Jan Van Rijswijcklaan 113-115 (Antwerpen)
Geheel van twee in spiegelbeeld gekoppelde burgerhuizen in eclectische stijl, naar een ontwerp van architect Edward Van Not uit 1910.


Gekoppelde burgerhuizen in neo-Lodewijk XVI-stijl

Bosmanslei 34-36 (Antwerpen)
Geheel van twee gekoppelde burgerhuizen in neo-Lodewijk XVI-stijl naar een ontwerp van architect Edward Van Not uit 1913, vermoedelijk voor eigen rekening gebouwd als vastgoedinvestering. De rijwoningen met een natuurstenen lijstgevel van drie traveeën, omvatten een souterrain en drie bouwlagen onder een plat dak.


Gemeenteschool Deurne

Baron Leroystraat 31, Frans Messingstraat 38 (Antwerpen)
Stedelijke basisschool, vernieuwde, rechthoekige bakstenen volumes, van 1930 naar ontwerp van gemeentelijk architect Edward Van Not.


Groepsbebouwing van burgerhuizen

Cogels-Osylei 20-26 (Antwerpen)
Groepsbebouwing van vier burgerhuizen, volgens de literatuur in 1905 ontworpen door bouwmeester Edward Van Not.


Handels Natie

Hessenstraatje 19 (Antwerpen)
Complex opgebouwd uit drie achter elkaar gelegen vleugels, waarvan de tweede en derde blok dateren uit het laatste kwart van de 19de eeuw. De voorbouw in art-nouveaustijl werd opgetrokken in opdracht van de Handels Natie, naar een ontwerp door de architect Edward Van Not uit 1909.


Hoekhuis met café in art-nouveaustijl

Marialei 36 (Antwerpen)
Meergezinswoning met café in sobere art-nouveaustijl, gebouwd in opdracht van de Société Anonyme Briqueteries de Notre-Dame, naar een ontwerp door de architect Edward Van Not uit 1910. De steenbakkerij uit Brecht investeerde rond deze tijd in meerdere vastgoedprojecten in Antwerpen.


Hotel Wagner

Franklin Rooseveltplaats 2-4, Frankrijklei 1 (Antwerpen)
Imposant hoekgebouw in beaux-artsstijl, opgericht als Hotel Wagner in 1905 en in drie fasen tot zijn huidige volume uitgebreid tussen 1907 en 1912. Opdrachtgever was John Cassiers, die het gelijkvloers uitbaatte als taverne en de bovenverdiepingen als hotel, daar waar de architect Edward van Not de opeenvolgende bouwfasen ontwierp.


Huizengroep Boudewijn met den IJzeren Arm

Cogels-Osylei 45-51 (Antwerpen)
Vrijstaande groep van vier burgerhuizen, samengevoegd tot een symmetrisch uitgewerkt complex, waarvoor bouwaanvraag van 1899 naar ontwerp van Frans Van Dijk.


In het Hoefijzer

Kammenstraat 43 (Antwerpen)
Meergezinswoning met winkel gebouwd in opdracht van de heer Th. Buyck, naar een ontwerp door de architect Edward Van Not uit 1908. “In het Hoefijzer” een kledingzaak in damesconfectie, was al minstens sinds 1896 op dit perceel gevestigd, uitgebaat door de vader van de bouwheer, August Buyck-Eyskens.


Jongensgemeenteschool

Cogelsplein 44-46 (Antwerpen)
Voormalige jongensgemeenteschool uit 1878-1879, gemeenschappelijk met het aangelegen oude gemeentehuis van Deurne en de flankerende onderwijzerswoning ontworpen door provinciaal bouwmeester Eugène Gife, die zijn hele carrière lang tal van gelijkaardige schoolgebouwen ontwierp volgens een algemeen herkenbare, functionele en sobere typologie.


Modernistisch flatgebouw

Herculusstraat 1 (Antwerpen)
Flatgebouw in nieuwe zakelijkheid gebouwd in opdracht van de weduwe G. Cassiers en kinderen, naar een ontwerp door de architect Edward Van Not uit 1936. Aanvankelijk vier bouwlagen hoog gepland, werden in 1937 nog tijdens de bouw de twee bovenste verdiepingen toegevoegd.


Modernistische villa

Venneborglaan 111 (Antwerpen)
De villa telt twee bouwlagen onder een licht overkragend schilddak, ondersteund door een brede kroonlijst doorlopend over alle gevels, opgetrokken in 1929 naar ontwerp van Ed Van Not.


Neogotisch burgerhuis Sint-Jozef

Cogels-Osylei 68 (Antwerpen)
Het neogotische burgerhuis van 1903 werd volgens de literatuur ontworpen door architect Edw. Van Not.


Rentenierswoning in beaux-artsstijl

Generaal Capiaumontstraat 26 (Antwerpen)
In 1911 dient architect Edward Van Not een bouwdossier in voor de bouw van een rentenierswoning in beaux-artsstijl voor G. Callens.


Résidence Plantin

Plantin en Moretuslei 86-88, Van den Nestlei 29 (Antwerpen)
Geheel van twee aanpalende appartementsgebouwen in art-decostijl, naar een ontwerp door Edward Van Not uit 1922. De architect trad zelf als bouwheer op voor het pand aan de Plantin en Moretuslei, dat in 1930 met twee extra traveeën werd uitgebreid. Opdrachtgever van het pand aan de Van den Nestlei was de heer A. Derboven.


Résidence Scaldis

Bexstraat 27 (Antwerpen)
Appartementsgebouw in art-decostijl opgetrokken in opdracht van mevrouw Van den Berghe en kinderen, naar een ontwerp door de architect Edward Van Not uit 1936. Het najaar 1937 voltooide vastgoedproject, omvat twaalf flats van een eenvormig type, en een conciërgewoning.


Sint-Jozefcollege

Collegestraat 46 (Herentals)
Als onderwijsinstelling opklimmend tot de Latijnse school van de augustijnen, school van de Markt naar hier overgebracht in 1889.


Tuinwijk Gallifort

De Waillystraat 1-27 (Antwerpen)
De tuinwijk is samengesteld uit vier identieke ensembles in art-decostijl, de plannen werden opgemaakt door Edward Van Not tussen 1926 en 1932.


Twee eclectische burgerhuizen

Edward Pecherstraat 37-39 (Antwerpen)
Twee eclectische burgerhuizen, in een aansluitende stijl ontworpen in 1907 door bouwmeester Edward Van Not voor respectievelijk A. Van Zeeland en J. Verhoeven.


Twee eclectische burgerhuizen

Edward Pecherstraat 41-43 (Antwerpen)
Eclectisch ensemble van twee burgerwoningen ontworpen in 1907 door bouwmeester Edward Van Not voor Aug. Vreven en G. Saelens.


Villa in art-decostijl

Prins Karellaan 16 (Knokke-Heist)
Villa in art-decostijl van 1933 naar ontwerp van architect Van Not. Onbeschilderde baksteenbouw met accenten in donkere baksteen (lijsten en sokkel). Licht gebogen balkon met afgeronde hoekpartijen.


Woning De Zonnewijzer

Cogels-Osylei 59 (Antwerpen)
Burgerwoning in een late art-nouveaustijl, in 1909 geregistreerd in het kadaster als nieuwbouw voor rekening van aannemer Leander Peeters-Rombauts.


Wooncomplex Jos Van Geellaan

Jos Van Geellaan 1-74, 75-79 (Antwerpen)
Omstreeks 1955 wordt Renaat Braem in samenwerking met andere architectenbureaus belast met het ontwerp voor het wooncomlex aan de Jos Van Geellaan, het omvat sociale woningen, een kleuterschooltje en bejaardenwoningen.


Thema's

Ontwerper van

Generaal Capiaumontstraat

Jan Van Rijswijcklaan


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Van Not [online], https://id.erfgoed.net/personen/5411 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.