erfgoedobject

Molenweg Scheldewindeke

landschappelijk element
ID: 304556   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304556

Beschrijving

Op de weg van Balegem naar Scheldewindeke leidt een weg met betonplaten omhoog naar de Windekemolen. De weg passeert langs de windmolen en loopt verder de kouter op met open zichten op de omliggende akkers en de kerktorens van de omliggende gehuchten. Uiteindelijk komt de weg uit bij het kruispunt met de weg naar Issegem. Op de Kabinetskaart van de Ferraris staat deze weg als voetweg aangeduid die de historische kouter van Scheldewindeke, de 'Grote Meulecouter', dwarst. Deze weg vormde ook de kortste verbindingsroute tussen de gehuchten 'Vrijhem' en 'Hettingen'. De weg wordt reeds afgebeeld op de Horenbaultkaart van het Land van Aalst uit 1596 en kruiste toen diagonaal de kouter tot bij de molen. Ook op de latere historische kaarten domineert de weg de Molenkouter bij Scheldewindeke.

  • ‘Caerte en(de) discriptie figuerative van(de) gheel den Lande van Aelst’, Jacques Horenbault, Parijs. Bibliothèque national de France, Cartes et plans, Rés. Ge AA. 817, schaal: 1:34117.
  • Kaart van Villaret, Institut National de l’Information Géographique et Forestière, Sint-Mande (France), CH 292, uitgegeven 1745, schaal 1:14.400.
  • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.
  • Atlas van de Buurtwegen, opgesteld naar aanleiding van de wet op de buurtwegen van 10 april 1841, schaal 1:2.500 (overzichtsplannen schaal 1:10.000).
  • Gereduceerde Kadasterkaart van België, Dépôt de la Guerre, uitgegeven in 1845-1855, schaal 1:20.000.
  • Atlas Cadastral parcellaire de la Belgique, Philippe-Christian Popp, uitgegeven in 1842-1879, schaal 1:5000.
  • Topografische kaart van België, Philippe Vandermaelen, uitgegeven in 1846-1854, schaal 1:20.000.

Bron     : -
Auteurs :  Verdurmen, Inge
Datum  : 2016


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Molenweg Scheldewindeke [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304556 (Geraadpleegd op 12-08-2020)