erfgoedobject

Haesebrouckdam

landschappelijk element
ID: 304638   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304638

Beschrijving

In de Assebroekse Meersen loopt parallel met de Hoofdsloot een onverharde weg. De weg ligt op de dijk naast de sloot en wordt aangeduid als Haesebrouckdam. De weg op de dam is langs weerszijden beplant met een rij jonge opgaande eiken tot aan de kruising met de Van Praetbeek. Het vervolg van de weg draagt de naam Wulgendam en loopt tussen twee sloten en wordt gemarkeerd door een rij populieren langs de ene kant en een rij knotwilgen langs de andere kant. De weg buigt vervolgens af naar het oosten om parallel te lopen met het St.-Trudoledeke. De weg biedt open zichten op de uitgestrekte meersen en komt uiteindelijk samen met de asfaltweg Zwarte Paard die naar het gehucht Vliegend Paard leidt. Het slotennetwerk werd aangelegd in functie van de drainage van het meersengebied en de dammen deden dienst als wegen ter ontsluiting van dit graslandcomplex. Op de historische kaarten is te zien dat deze weg de historische verbinding vormde tussen het gehucht Vliegend Paard en de cluster huizen op de grens van de Assebroekse Meersen en Chartreuzemeers. Het wegtracé volgde daarbij de leisloot en tevens de gemeentegrens tussen Beernem en Assebroek.

  • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.
  • Atlas van de Buurtwegen, opgesteld naar aanleiding van de wet op de buurtwegen van 10 april 1841, schaal 1:2.500 (overzichtsplannen schaal 1:10.000).
  • Gereduceerde Kadasterkaart van België, Dépôt de la Guerre, uitgegeven in 1845-1855, schaal 1:20.000.
  • Atlas Cadastral parcellaire de la Belgique, Philippe-Christian Popp, uitgegeven in 1842-1879, schaal 1:5000.
  • Topografische kaart van België, Philippe Vandermaelen, uitgegeven in 1846-1854, schaal 1:20.000.

Bron     : -
Auteurs :  Verdurmen, Inge
Datum  : 2017


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Haesebrouckdam [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304638 (Geraadpleegd op 03-12-2020)