Afsluitingshaag van gele kornoelje bij voormalige moestuin

inventaris landschappelijk erfgoed \ houtige beplanting met erfgoedwaarde

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Sint-Truiden
Deelgemeente Aalst
Straat Erberstraat
Locatie Erberstraat 6 (Sint-Truiden)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie tuinen en parken in Limburg. Deel 1. (geografische inventarisatie: 1994 - 2003).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Een representatieve oude haag van gevlochten gele kornoelje (Cornus mas) schermt het moestuinperceel dat opklimt tot einde 18de eeuw aan de straatkant af. De tuin ligt ten zuiden van de hoeve Goessens met gebouwen uit de eerste helft van de 18de en het einde van de 19de eeuw. Deze moestuin, nu hoogstamboomgaard, is reeds op het Primitief kadasterplan genoteerd.

  • Kadasterarchief Limburg, Primitief kadaster Sint-Truiden, afdeling XV (Aalst), sectie B, 1840-1843.

Bron: DE MAEGD C. & VAN DEN BOSSCHE H. 2003: Historische tuinen en parken van Vlaanderen. Inventaris Limburg. Deel 1: Gingelom, Halen, Herk-de-Stad, Nieuwerkerken, Sint-Truiden, Brussel, Agentschap RO-Vlaanderen. Onroerend Erfgoed.

Auteurs: De Maegd, Christiane & van den Bossche, Herman

Datum tekst: 2003

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Aalst

Aalst (Sint-Truiden)

is gerelateerd aan Hoeve Goessens

Erberstraat 6, Sint-Truiden (Limburg)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.