erfgoedobject

Burgerhuis bouwmaterialen De Gruyter

bouwkundig element
ID
304882
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304882

Juridische gevolgen

Beschrijving

Woonhuis met inrij naar de bedrijfsruimten voor de achterliggende fabriek in bouwmaterialen 'Constant De Gruyter' (zie gevelopschrift), in diens opdracht opgetrokken omstreeks 1926 na de aankoop van de gronden in 1918. Het oprichtingsplan is niet bewaard waardoor de ontwerper niet gekend is. Verondersteld mag worden dat Constant De Gruyter, die de woning zelf betrok, minstens instond voor de uitvoering en mogelijk ook voor het ontwerp. Ook op nummer 40A staat een woning van een aannemer in bouwmaterialen die op de achterliggende gronden zijn opslagplaats had, op een weloverwogen locatie vlakbij de haven van Merksem.

Vier traveeën breed, telt het gebouw drie bouwlagen onder een met pannen gedekt zadeldak, waarvan de nok evenwijdig aan de straat georiënteerd is. Boven de blauwe hardstenen plint, bestaat het parement uit platvol gevoegd rood baksteenmetselwerk in kruisverband. Contrasterend is blauwe hardsteen of simili ook aangewend voor de toegangstreden en stootpalen, de dorpels, lateien en omlijstingen, in de borstweringen, voor het balkon en de erkerbasis, en in de fries.

De poorttoegang tot de achterliggende fabrieksterreinen met boven de inrij het oorspronkelijke en in cement getrokken opschrift 'CONSTANT DE GRUYTER/BOUWMATERIALEN', en de toegang tot het woongedeelte, zijn onderbroken door twee risaliterende venstertraveeën. Elke travee kent een eigen vormgeving. De openingen op de begane grond zijn ontlast door brede en hoge lateien op afgeschuinde consoles. Op de eerste verdieping zijn de openingen daarboven omlijst, en behoudens in de erker bekroond met verzorgde driehoekige frontons centraal gedecoreerd met een geblokt straalmotief en met guttae. In de uiterst linkse travee is de vensteropening opgevat als drielicht, in de erker van de uiterst linkse travee als vijflicht. De tweede verdieping is geopend met eenvoudige rechthoekige openingen onder gestrekte rollagen. De venstertraveeën zijn benadrukt door respectievelijk verdiepte openingen en op de eerste verdieping een verzorgd blauwe hardstenen balkon op twee opvallende consoles, onderaan versierd met geometrische motieven (links), en een behoudens de bakstenen borstwering volledig in blauwe hardsteen uitgevoerde erker op trapezoïdale plattegrond, bekroond door een tweede balkon, zoals deze op de eerste verdieping afgesloten met een fraaie metalen balustrade (links). De erker is gedragen door een centrale uitwaaierende console. De smalle toegang die beide venstertraveeën scheidt en ontsluit, is boven de latei in de borstwering versierd met metselmozaïek.

Het houten vensterschrijnwerk op de verdiepingen is vervangen maar op de begane grond is het gaaf bewaard, met inbegrip van de deurgreep en de rolluiken. De toegangsdeur heeft een ruim bovenlicht en een fraai deurrooster met opengewerkte bloem en sierlijk raster- en loofwerk. De guillotineramen hebben in de door geprofileerde consoles gedragen bovenlichten een kleine roedeverdeling.

Van het interieur zijn geen archiefbescheiden voorhanden, waardoor over de plattegrond niets bekend is. Mogelijk ontsluit de centrale traphal twee of meerdere wooneenheden. De begane grond naast de inrij werd mogelijk gebruikt als bedrijfsruimte bij de bouwmaterialenfabriek.

  • Kadasterarchief Antwerpen, Kadastrale leggers Antwerpen, afdeling XLI (Merksem), artikel 1296.
  • Kadasterarchief Antwerpen, Mutatieschetsen Antwerpen, afdeling XLI (Merksem), 1926/77.

Auteurs: Van Severen, Elke
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Burgerhuis bouwmaterialen De Gruyter [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304882 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Stad Antwerpen

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.