erfgoedobject

Villa in eclectische stijl met tuin

bouwkundig element
ID
304968
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304968

Juridische gevolgen

Beschrijving

Vrijstaande villa in eclectische stijl in een ruime tuin, in 1906 opgetrokken op een achterliggend en slechts via een smalle toegangsweg langs de straat bereikbaar perceel. Opdrachtgever was de in Antwerpen gevestigde Charlotta Rönne, in de kadastrale bronnen ingeschreven ‘zonder beroep’. Een jaar later liet zij ook de kleinere Villa Charlotte bouwen, op het perceel dat aan straatzijde aansluit bij de villatuin. Het oorspronkelijke oprichtingsplan is niet bewaard, waardoor de ontwerper van de villa niet gekend is. In 1907 werd vooraan een travee en een achteraan een bijbouw toegevoegd, en is ook het perceel uitgebreid. In 1909 werd tegen de achtergevel van de villa een nieuwe volume opgetrokken, en in 1987 werd het bijgebouw achteraan uitgebreid. Zeker in 1994 was hier de Koninklijke Tuin- en Landbouwmaatschappij van Antwerpen gehuisvest. In 2017 is het pand gerenoveerd, waarbij behoudens het bovenlicht van de toegang het buitenschrijnwerk vervangen is. Het is één van de zeldzame vrijstaande eclectische villa’s met ruime villatuin, gesitueerd aan de zuidoostzijde van de Van Praetlei, die de oudste, vroeg-20ste-eeuwse kern vormen van de bebouwing. De deels van voortuinen voorziene rijwoningen die de straat domineren, zijn het resultaat van een ruimere, tussenoorlogse verkavelingscampagne.

De toegangsweg naar de villa en de tuin, gekenmerkt door een aanleg in landschappelijke stijl met een combinatie van groenblijvende heesters en hoogstambomen van eerste grootte (beuk), is afgesloten met recent toegevoegd historiserend hekwerk.

Vier traveeën breed, omvat de villa op L-vormige plattegrond twee bouwlagen onder een deels met vernieuwde leien en deels met pannen gedekt, samengesteld dak. De voorgevel rust op een bepleisterde en geschilderde plint met geprofileerde witte natuurstenen lijst, waaraan onderaan recent een lage plint in blauwe hardsteen is toegevoegd. De gevel is opgetrokken in platvol gevoegde rode baksteen in kruisverband, verlevendigd met witte natuurstenen en deels geschilderde banden. Witte natuursteen is daarnaast toegepast in de als een doorlopende waterlijst uitgewerkte vensterdorpels op de begane grond, de deuromlijsting, de sluit- en hoekstenen boven de vensteropeningen in de puntgevel, en de gevelversieringen. Blauwe hardsteen is behoudens voor de plint ook aangewend voor de vensterdorpels op de verdiepingen.

De voorgevel van de vrijstaande en achterin gelegen villa is opgebouwd uit een twee traveeën brede puntgevel, centraal een twee traveeën brede lijstgevel met de toegang, en daarnaast een later toegevoegde erkertravee. De puntgevel is geopend met een brede korfboogvormige, aangepaste vensteropening, waarboven twee rechthoekige bovenvensters onder segmentbogen die verfraaid zijn met witte natuurstenen schouders en sluitsteen. In de lagere, centrale travee bevindt zich rechts de rechthoekige toegang met luifel, met bovenlicht waarin nog het oudere glas-in-loodpaneel met vlakke ongekleurde glaasjes, waarboven nog eens twee rechthoekige vensteropeningen. De uiterst linkse travee is uitgewerkt als een gevelhoge driezijdige, niet oorspronkelijke erker onder een plat dak met een afwijkend parement, maar waarover de witte natuurstenen waterlijst doorloopt. De gevel is in de pui verfraaid met regelmatig geplaatste witte natuurstenen vierkanten, en aan weerszijden van de bovenvensters in de puntgevel met witte natuurstenen kruisen, samengesteld uit een centraal bolreliëf en diamantkoppen op de hoeken. De kroonlijst is volledig vernieuwd. Ter hoogte van de sterk uitkragende daklijst boven de puntgevel, gesteund door houten balustervormige consoles, zijn de verzorgd vormgegeven windborden mogelijk vervangen naar oorspronkelijk model. Het tentdak van het hogere volume van de achterbouw op een vierkante plattegrond, is geschraagd met identieke steunen.

Het schrijnwerk is volledig vernieuwd, behoudens het bovenlicht van de toegang waarin nog een ouder glas-in-loodpaneel behouden is. Een ontwerp of verbouwingsplan is niet bewaard, waardoor over de indeling geen verdere archiefbescheiden voorhanden zijn.

  • Archief Koninklijke Kring voor Heemkunde Merksem, Straten en pleinen, kaft 5.
  • Kadasterarchief Antwerpen, Leggers Antwerpen, afdeling XLI (Merksem), artikel 4979, 6314, 6515.
  • Kadasterarchief Antwerpen, Mutatieschetsen Antwerpen, afdeling XLI (Merksem), 1906/2, 1907/3, 1909/5, 1987/18.

Auteurs: Van Severen, Elke
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Villa in eclectische stijl met tuin [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304968 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Stad Antwerpen

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.