erfgoedobject

Villa Charlotte

bouwkundig element
ID
304969
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304969

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Villa Charlotte
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Eclectische villa Charlotte, opgetrokken in 1907 (zie gevelinscriptie) voor Charlotta Rönne. Mevrouw Rönne was volgens de kadastrale bronnen ook eigenaar van de achterliggende, in een ruime tuin ingeplante villa uit 1906 (nummer 155), tot wanneer de eigendommen in 1907 overgaan naar Michael Domien-Jan Rönne, die zich vanaf dan in Merksem vestigde en vermoedelijk het nummer 155 is gaan betrekken. Het oprichtingsplan is niet bewaard, waardoor de ontwerper niet gekend is.

Volgens de kadastrale bronnen zijn omstreeks 1941 de achterbouw verbreed en een garage toegevoegd, en werd het in 1945 'geheel hersteld' ten gevolge van aanzienlijke oorlogsschade. In 1992 is de achterbouw gewijzigd in functie van de inrichting van een praktijkruimte. Villa Charlotte is één van de zeldzame vrijstaande eclectische villa’s die gesitueerd zijn aan de zuidoostzijde van de Van Praetlei, en die de oudste, vroeg-20ste-eeuwse kern vormen van de het bouwblok. De rijwoningen die de straat domineren, zijn voornamelijk het resultaat van grootschaligere verkavelingscampagnes in het interbellum.

Twee traveeën breed, omvat het volledig vrijstaande diephuis evenveel bouwlagen onder een zadeldak, waarvan de nok haaks op de straat georiënteerd is. De bakstenen voorgevel, rustend op een geschilderde, vermoedelijk blauwe hardstenen plint, is volledig bepleisterd en wit geschilderd. Blauwe natuursteen is behoudens voor de plint ook aangewend voor de toegangstreden, en voor de kordonlijsten en dorpels.

Horizontaal geleed door waterlijsten waarin ook de vensterdorpels gevat zijn, kent de gevel karakteristiek voor het traditionele enkelhuis op de begane grond een zijdelings ingeplante toegang. Net als op de verdiepingen, geopend met twee symmetrisch geplaatste vensteropeningen waarboven een centraal rechthoekig zoldervenster, hebben de steekboogvormige openingen geprofileerde omlijstingen en borstweringen. De pui is bovenaan benadrukt met een bijkomende sierlijst, en onder de borstwering van het zoldervenster is een medaillon ingemetseld met de huisnaam en het oprichtingsjaar "VILLA/CHARLOTTE/1907". De gevel is beëindigd met een sterk uitkragende kroonlijst gedragen door geprofileerde houten consoles, en versierd met een houten windbord en daklijstversiering.

De bakstenen, onbepleisterde en oorspronkelijk volledig blinde zijgevels zijn verlevendigd met horizontale banden in geel en blauw gekleurde baksteen, en verdeeld door gevelhoge bakstenen en getrapte lisenen met blauwe hardstenen hoek- en dekstenen. De kwartrond belijnde kroonlijst is gedragen door houten wit geschilderde consoles. In de zuidwestgevel zijn tussen de lisenen in 1992 twee smalle verticale bandramen toegevoegd. Het oorspronkelijke houten schrijnwerk op de begane grond is bewaard. Boven de verzorgde tweevleugelige paneeldeur versierd met diamantkoppen en tandlijst, is net als het belendende guillotineraam met consoles in peerkraalmotief nog voorzien van het in kleine roeden verdeelde en met Engels gehamerd glas ingevulde bovenlicht. Op de verdiepingen is de oorspronkelijke roedeverdeling bewaard of hernomen naar bestaand model, maar zijn zeker de raamvleugels vervangen.

Uit het verbouwingsplan van 1992, wanneer de achterbouw volledig vervangen is, is af te leiden dat in de oorspronkelijke plattegrond van de villa de sinds de negentiende eeuw gangbare typologie van het enkelhuis is toegepast. Naast de inkomhal bevinden zich in enfilade twee salons, met achter de inkomhal een smallere achterbouw, gebruikelijk ingericht met keuken en pomphuis. Op de verdiepingen zijn telkens twee kamers omheen de traphal geschikt. In 1957 werden op de begane grond een nieuwe kamer achter de salons en een inspringende garage tegen de rechtse travee bijgebouwd.

  • Kadasterarchief Antwerpen, Leggers Antwerpen, afdeling XLI (Merksem), artikel 242, 1540, 3277.
  • Kadasterarchief Antwerpen, Mutatieschetsen Antwerpen, afdeling XLI (Merksem), 1907/3, 1941/21.
  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers 1974#322 & 103#384.

Auteurs: Van Severen, Elke
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Villa Charlotte [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304969 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Stad Antwerpen

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.