erfgoedobject

Hoogstamboomgaard

landschappelijk element
ID: 305202   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305202

Beschrijving

Langs de westzijde van de Vossenkuilstraat ligt een grote hoogstamboomgaard van appel- en pruimenbomen op rij. De uitgedunde, met prikkeldraad omheinde boomgaard dateert uit de eerste helft van de 20ste eeuw. Het zuidelijk deel van de boomgaard die oorspronkelijk tot aan de Veldstraat doorliep, werd na 2005 verkaveld. Daarmee verdween de barrier, het toegangshek tussen betonnen hekpijlers, waarvan het stijl- en regelwerk, de schoorstukken, de onderspijltjes met gesplitste punt, de spijlen met gedraaide punt en de dubbele volutes in bandijzer werden uitgevoerd.

De hoogstamboomgaarden in Haspengouw kennen een hoge belevingswaarde en dragen bij aan de streekidentiteit van het landschap. Hoogstamboomgaarden hebben een hoge ecologische en natuurwaarde, ze zijn een bijzonder aantrekkelijke leefomgeving voor vele plant- en diersoorten. Vooral de combinatie met extensief beheerd grasland is interessant voor de natuur.

  • Kaart van BelgiĆ«, Militair Geografisch Instituut, uitgegeven in 1957, schaal 1:25.000.
  • DE MAEGD C. & VAN DEN BROECK M. 2008: Inventaris van historische tuinen en parken in Bilzen, onuitgegeven tekst, Agentschap Onroerend Erfgoed.

Bron     : -
Auteurs :  Michiels, Marijke
Datum  : 2017


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Hoogstamboomgaard [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305202 (Geraadpleegd op 02-04-2020)