erfgoedobject

Veekeringshaag van meidoorn en barrier bij het relict van een hoogstamboomgaard

landschappelijk element
ID: 305203   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305203

Beschrijving

Op de zuidoostelijk hoek van de Diepestraat met de Schijvenstraat ligt een restant van een grote hoogstamboomgaard omhaagd met meidoorn. Deze haag op de perceelsgrens deed oorspronkelijk dienst als veekering. De 20ste-eeuwse barrier ligt aan het kruispunt en laat een mooi zicht vrij op het omliggende landschap. Het stijl-en regelwerk zowel als de spijlen met getorste punten zijn van bandijzer en de hekpijlers zijn betonnen paaltjes. In de sterk uitgedunde hoogstamboomgaard zijn nog een klein aantal fruitbomen bewaard.


Bron     : DE MAEGD C. EN VAN DEN BROECK M. 2008: Inventaris van historische tuinen en parken in Bilzen, onuitgegeven tekst, Agentschap Onroerend Erfgoed.
Auteurs :  De Maegd, Christiane
Datum  : 2016


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Veekeringshaag van meidoorn en barrier bij het relict van een hoogstamboomgaard [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305203 (Geraadpleegd op 22-02-2020)