Veekeringshaag van meidoorn en barrier bij het relict van een hoogstamboomgaard

inventaris landschappelijk erfgoed \ houtige beplanting met erfgoedwaarde

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Bilzen
Deelgemeente Rosmeer
Straat Diepestraat
Locatie Diepestraat (Bilzen)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventaris tuinen en parken van Hoeselt en Bilzen (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 01-01-2008).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Op de zuidoostelijk hoek van de Diepestraat met de Schijvenstraat ligt een restant van een grote hoogstamboomgaard omhaagd met meidoorn. Deze haag op de perceelsgrens deed oorspronkelijk dienst als veekering. De 20ste-eeuwse barrier ligt aan het kruispunt en laat een mooi zicht vrij op het omliggende landschap. Het stijl-en regelwerk zowel als de spijlen met getorste punten zijn van bandijzer en de hekpijlers zijn betonnen paaltjes. In de sterk uitgedunde hoogstamboomgaard zijn nog een klein aantal fruitbomen bewaard.

Bron: DE MAEGD C. EN VAN DEN BROECK M. 2008: Inventaris van historische tuinen en parken in Bilzen, onuitgegeven tekst, Agentschap Onroerend Erfgoed.

Auteurs: De Maegd, Christiane

Datum tekst: 2016

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Rosmeer

Rosmeer (Bilzen)

U kunt deze pagina citeren als:

Agentschap Onroerend Erfgoed 2017: Veekeringshaag van meidoorn en barrier bij het relict van een hoogstamboomgaard [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305203 (geraadpleegd op ).
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.