erfgoedobject

Holle weg bij steengroeve

landschappelijk element
ID
305234
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305234

Juridische gevolgen

Beschrijving

Holle wegen in de buurt van de steengroeven komen vaak voor en zijn ontstaan door het af en aan rijden van wagens gedurende decennia. Omdat deze holle weg in verbinding stond met de groeve en de Aarschotsesteenweg werd hij vermoedelijk frequent gebruikt voor het transport van het ontgonnen materiaal. De onverharde holle weg heeft een diepe insnijding en is omringd door eiken-berkenbossen. De taluds zijn beplant met boomsoorten zoals eik en beuk.

De weg loopt opwaarts verder naar het Heilig Hartbeeld en daalt geleidelijk weer af via een trapje richting het dorp van Wezemaal. De Vandermaelenkaart is de eerste topografische kaart waarin de weg vermeld wordt. Deze weg was vermoedelijk ook een belangrijke verbinding tussen het dorp enerzijds en de voormalige windmolen en de ijzerzandsteengroeve anderzijds.

  • VAN DRIESSCHE T. 2015: 'Van goeden koerliken Rotcelaerstene wel endereynlic ghehouwen' Winning en toepassing van Diestiaanijzerzandsteen in het Hageland van de middeleeuwen tot de 20ste eeuw, Brussel.
  • Topografische kaart van België, Philippe Vandermaelen, uitgegeven in 1846-1854, schaal 1:20.000.

Auteurs: Verdurmen, Inge; De Kuyper, Noor
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

  • Is deel van
    Wezemaal

  • Is deel van
    Wijngaardberg en het landbouwgebied tot aan de Parhof


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Holle weg bij steengroeve [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305234 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Gemeente Rotselaar

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.