Groenenweg

inventaris landschappelijk erfgoed \ landschapsatlas relict \ landschapsatlaselement

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Aarschot
Deelgemeente Gelrode
Straat
Locatie Gelrode (Aarschot)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie vaststelling Wijngaardberg (2017 - 2018).

Juridische gevolgen

is deel van de vaststelling als landschapsatlasrelict Wijngaardberg en het landbouwgebied tot aan de Parhof

Deze vaststelling is geldig sinds 25-09-2018.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Op de Beekweg leidt voorbij de bebouwing een onverharde landbouwweg zijwaarts. De weg maakt een bocht van 90 graden en loopt de oostelijke uitloper van het plateau van de Wijngaardberg op. De weg is hier ingesneden en loopt parallel met andere holle wegen zoals de Donkerstraat en de Parhofstraat. Op de Poppkaart wordt dit tracé aangeduid als 'Groenen weg' en doorkruist de akkerpercelen 'Aen den groenen Weg'. Via een zijwegel kwam deze voetweg uit op de Donkerstraat. De Groenenweg is een voormalige driftweg die vanuit Gelrode de Wijngaardberg opliep naar de gemene gronden ten noorden van Hellegat. Deze gronden zijn tot op vandaag grotendeels eigendom van de gemeente. De Groenenweg wordt ook reeds vermeld in de inventaris van de belangrijkste wegen van Gelrode uit 1597. Langs de onverharde weg groeit muizenoor, schapenzuring en rapunzelklokje en halverwege staan twee oude zomereiken als bakens in het landschap. Recent werd de Cleerenboschvoetweg weer opengesteld als verbinding tussen de Groenenweg en de Donkerstraat.

  • Atlas Cadastral parcellaire de la Belgique, Philippe-Christian Popp, uitgegeven in 1842-1879, schaal 1:5000.
  • SCHEYS F. en WILLEMS A. 1981: De Kronijk door Adrien Carpentier en Charles Millet van 1597 over Baal, Betekom en Gelrode in het Hertogdom Aarschot, Aarschotse Kring voor Heemkunde 78.

Bron: -

Auteurs: Verdurmen, Inge

Datum tekst: 2018

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Gelrode

Gelrode (Aarschot)

maakt deel uit van Wijngaardberg en het landbouwgebied tot aan de Parhof

Gelrode (Aarschot), Nieuwrode (Holsbeek), Wezemaal (Rotselaar)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.