erfgoedobject

Groenenweg

landschappelijk element
ID
305904
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305904

Juridische gevolgen

Beschrijving

Op de Beekweg leidt voorbij de bebouwing een onverharde landbouwweg zijwaarts. De weg maakt een bocht van 90 graden en loopt de oostelijke uitloper van het plateau van de Wijngaardberg op. De weg is hier ingesneden en loopt parallel met andere holle wegen zoals de Donkerstraat en de Parhofstraat. Op de Poppkaart wordt dit tracé aangeduid als 'Groenen weg' en doorkruist de akkerpercelen 'Aen den groenen Weg'. Via een zijwegel kwam deze voetweg uit op de Donkerstraat. De Groenenweg is een voormalige driftweg die vanuit Gelrode de Wijngaardberg opliep naar de gemene gronden ten noorden van Hellegat. Deze gronden zijn tot op vandaag grotendeels eigendom van de gemeente. De Groenenweg wordt ook reeds vermeld in de inventaris van de belangrijkste wegen van Gelrode uit 1597. Langs de onverharde weg groeit muizenoor, schapenzuring en rapunzelklokje en halverwege staan twee oude zomereiken als bakens in het landschap. Recent werd de Cleerenboschvoetweg weer opengesteld als verbinding tussen de Groenenweg en de Donkerstraat.

  • Atlas Cadastral parcellaire de la Belgique, Philippe-Christian Popp, uitgegeven in 1842-1879, schaal 1:5000.
  • SCHEYS F. en WILLEMS A. 1981: De Kronijk door Adrien Carpentier en Charles Millet van 1597 over Baal, Betekom en Gelrode in het Hertogdom Aarschot, Aarschotse Kring voor Heemkunde 78.

Auteurs: Verdurmen, Inge
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

  • Is deel van
    Gelrode

  • Is deel van
    Wijngaardberg en het landbouwgebied tot aan de Parhof


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Groenenweg [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305904 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.