erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID
30683
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/30683

Juridische gevolgen

Beschrijving

Hoeve met losse, bakstenen bestanddelen van één bouwlaag onder pannen zadeldak, L-vormig opgesteld rondom een erf met bakhuis en verharde paden. Rest van wal, afgezet met knotwilgen en -populieren, ten zuiden en sporen van gedempte wal ten zuidoosten en ten oosten. Zuidoostelijke oprit tussen weilanden, gemarkeerd door bakstenen hekpijlers omgeven door linden, meidoorn en hazelaar. Ten noordwesten, boerenhuis (nokrichting parallel aan de straat) aanleunend bij langgestrekte type, met links stalgedeelte van vier traveeën en rechts woonhuis van twee traveeën + twee rechts gelegen opkamertraveeën, uit het vierde kwart van de 19de eeuw. Rode baksteenbouw. Getoogde, beluikte vensters bij woongedeelte. Ten noordoosten, dwarsschuur met rechts wagenhuis, uit jaren 1920. Asemgaten, getoogde muuropeningen en houten hek bij wagenhuis.


Bron     : Delepiere A.-M., Huys M. & Lion M. 1987: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Ieper, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Huys, Martine, Lion, Mimi
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve met losse bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/30683 (Geraadpleegd op )