erfgoedobject

Kantoorgebouw van Mecra Metam Corporation NV

bouwkundig element
ID: 307144   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307144

Beschrijving

In 1972 liet het bedrijf Mecra Metam Corporation NV een kantoorgebouw optrekken aan de Afrikalaan met een opvallende gevel in architectonisch beton.

Historiek

Op 31 juli 1972 diende het bedrijf Mecra Metam Corporation NV een bouwaanvraag in voor bureaus aan de Afrikalaan en voor een opslagplaats met loskaai en luifel achteraan het perceel, langs de Chinastraat, beide naar ontwerp van de Oudenaardse architect Etienne Verbeurgt. Op 23 oktober 1972 gaf het stadsbestuur een vergunning voor het bureaugebouw.

Typering

Het bureaugebouw is een L-vormig volume met de korte zijde aangebouwd tegen het aanpalende gebouw (Afrikalaan 289-291) en met de lange zijde schuin ten opzichte van de Afrikalaan. Het lange volume telt twee bouwlagen, het korte stuk bevat de verticale circulatie en daarnaast een volume van één bouwlaag, alle onder een plat dak.

Het meest kenmerkende element van het gebouw is de consequente toepassing van architectonisch beton bij de voor- en achtergevel van het lange volume en de tuingevel van het lage, korte volume. Dergelijk hoogstaand, kwalitatief beton werd al in 1931 ontwikkeld door de Nederlandse firma Schokbeton maar werd aanvankelijk louter omwille van functionele-economische redenen (duurzaamheid) toegepast in gevels, bijvoorbeeld bij de sociale woningbouw aan de Jan De Voslei in Antwerpen naar ontwerp van Jos Smolderen. Bij het Foncolin gebouw in Brussel, een ontwerp van André Jacqmain uit 1955-1958, kregen deze gevelelementen voor het eerst (in België) een expressieve vorm die de architectuur bepaalde. Vanaf de jaren vijftig werd dit procedé herhaaldelijk toegepast bij kantoren, banken en administratieve zetels omwille van de originaliteit en de geraffineerde luxueuze uitstraling van deze gevelelementen, wat aansloot bij hun zoektocht naar een zeker prestige. In Gent werd tijdens deze periode architectonisch beton gebruikt bij de rijkswachtkazerne aan de Groendreef (1966-1974), en voor het radiogebouw BRT 2 Oost-Vlaanderen aan de Martelaarslaan (1971). Bij het gebouw van Mecra Metam Corporation NV zijn de rechthoekige vensters zonder zichtbaar schrijnwerk gevat in een expressief betonnen kader met gebogen vormen. Enkel de uiterst rechtse travee van de voorgevel is uitgewerkt met blinde betonnen panelen, net zoals de zijgevel van dit volume en het hoger oplopende deel van de achtervleugel (deels).

  • Stadsarchief Gent, bouwaanvragen reeks G12, Litt A-9-72/1 en 2.
  • VAN DE VOORDE S. 2012: Architectonic, s.l., 55-71.

Auteurs :  Vandeweghe, Evert
Datum  : 2019


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Kantoorgebouw van Mecra Metam Corporation NV [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307144 (Geraadpleegd op 17-10-2019)