erfgoedobject

Neoclassistisch burgerhuis

bouwkundig element
ID: 307214   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307214

Beschrijving

Dit burgerhuis in neoclassicistische stijl werd volgens het kadaster in 1906 gebouwd. De opdrachtgever was bediende Willem Visser – Van de Putte. De bouwaanvraag ontbreekt in het stadsarchief.

Dit gedeelte van de Aannemersstraat wordt gekenmerkt door een heterogene aaneengesloten middelhoge bebouwing. Nummer 200 sluit qua stijl, materialiteit en volumetrie goed aan bij de naburige woningen en vormt een intact voorbeeld van de doorsnee basisbebouwing in de straat.

De rijwoning met enkelhuisopstand telt drie traveeën en twee bouwlagen onder een pannen zadeldak met de nok parallel aan de straat. De bepleisterde en beschilderde lijstgevel staat op een hardstenen plint. Het gevelvlak beantwoordt aan een regelmatig ordonnantieschema, opgebouwd uit getoogde muuropeningen, gevat in geriemde omlijstingen met oren. In de linkertravee bevindt de inkomdeur zich bovenop twee hardstenen treden, de vensters van de begane grond en bovenverdieping rusten op cordonvormende hardstenen lekdrempels. De eerste verdieping is symmetrisch uitgewerkt, waarbij een centraal balkon met gietijzeren borstwering de spiegelas vormt. Casementen sieren de borstwering van de flankerende traveeën. De gevelbeëindiging bestaat uit een houten geprofileerde kroonlijst op klossen en een tandlijst, boven een fries van casementen met een centraal cirkelmotief. De houten beglaasde vleugeldeur is bewaard, met deurroosters en een waaier in het bovenlicht uit smeedijzer. Het vensterschrijnwerk is vernieuwd.

De interieurindeling beantwoordt aan de gebruikelijke typologie van het bescheiden burgerhuis, dat uit een hoofdvolume en een lagere smalle achterbouw bestaat, ontsloten door de zijdelings ingeplante inkom- en traphal.

  • Kadasterarchief Oost-Vlaanderen, Mutatieschetsen Gent, afdeling XIX (Sint-Amandsberg), 1906/36.

Auteurs :  De Caluwé, Carlo, Janssens, Karolien
Datum  : 2019


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Neoclassistisch burgerhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307214 (Geraadpleegd op 28-09-2020)